Limburgse netwerken Reling en Noolim richten meldpunten GGZ - problematiek op.

11-04-20
Kringwerking
GGZ
Mentale problemen

In Limburg loopt de sterke samenwerking tussen de regionale kringen en de netwerken GGZ ook gewoon verder in deze COVID-19 crisisperiode. De capaciteitsoefening VVKP sluit naadloos aan op de opstart van de lokale meldpunten GGZ.

Onthaalnummer CAW-Limburg en Meldpunten GGZ per eerstelijnszone (ELZ)

Tijdens de COVID-19 crisis dreigen gezondheids- en welzijnsdiensten te worden overvraagd. Zo ook voor psychische klachten waarvan algemeen wordt aangenomen dat ze in stijgende lijn zijn. Hulpverleners en zorgverstrekkers staan onder grote druk wat zich bij hen kan uiten in een verminderd welbevinden en psychische klachten. Welzijn en geestelijke gezondheid slaan de handen in elkaar. Samen zoeken we manieren om vraag en aanbod directer te verbinden. Huisartsen, 1elijns hulpverleners, welzijnswerkers, operatoren van telefonische en chat hulplijnen,... vangen de eerste klachten op een gaan ermee aan de slag. Voor een aantal cliënten is meer gespecialiseerde hulp nodig. Verwijzingen moeten vlot kunnen worden gemeld. Ondersteuning van de verwijzer is soms nodig.

Limburgse kringen

De resultaten van de capaciteitsoefening die VVKP gedaan heeft onder haar kringen zullen gebruikt kunnen worden door de meldpunten en het onthaal van het CAW. Naast de blijvende mogelijkheid om rechtstreeks aan te melden bij de lokale psycholoog, zullen de meldpunten en het CAW rechtstreeks kunnen beschikken over het aanbod van de lokale psychologenpraktijken die nog open en bereikbaar zijn zowel in lijstvorm via de capaciteitsoefening als rechtstreeks digitaal via onze "zoek een psycholoog" - tool. 

Meer info op www.ggzlimburg.be

PDF met volledige uitleg over het initiatief.