26-05-20
Algemeen belang

Belangrijk statement van onze Europese koepel EFPA over het belang van psychologie in het versterken van gemeenschappen.

Beste collega's,

In één van de meest verstorende tijden van onze samenlevingen is er geen twijfel dat ons "gevoel van samenhorigheid" en onze mogelijkheden tot wederzijdse steun een cruciale factor zou kunnen zijn om te leren omgaan met een situatie zoals we die nog nooit ervaren hebben.
Dit is in het bijzonder waar voor de zwakste groepen in onze gemeenschappen. Maar, om wederzijdse ondersteuning te verwezenlijken voor onze meest kwetsbare groepen, moet men sterke gemeenschappen behouden en voeden en dus ook een gevoel van samenhorigheid. 

EFPA wil graag enkele basis aanbevelingen delen over de sociale effecten op gemeenschappen van het Coronavirus. Gemeenschapspsychologie kan gespecialiseerde competenties en tools aanbieden die nuttig kunnen zijn voor reële problemen zowel lokaal als globaal. 
De SC Community Psychology heeft dan ook samen met onze Geassocieerd lid, de European Community Psychology Association (ECPA) deze informatie voorbereid en ze vertaald naar een EFPA positie verklaring.

Je kan deze verklaring vinden op de Psychologists-support-hub.eu. (Engels)

De VVKP dankt de collega's van de SC en onderschrijft helemaal deze verklaring.