01-06-21
Zelfstandigen

UNIZO meldt dat er een belangrijke stap werd gezet in het dossier "gelijk pensioen voor zelfstandigen". De kamercommissie keurde een tekst goed van minister Clarinval wat de weg open zet naar een gelijkschakeling van de pensioenen tussen zelfstandigen en werknemers.

Persbericht Unizo

UNIZO reageert opgetogen nu de Kamercommissie Sociale Zaken zopas de door kmo-minister Clarinval ingediende tekst unaniem goedkeurde voor de afschaffing van de zogenaamde 'correctiecoëfficiënt' (0,69%) bij de berekening van het zelfstandigenpensioen. Die afschaffing staat ook expliciet in het federaal regeerakkoord. Daarmee is een nieuwe belangrijke horde genomen, nadat de ministerraad eerder de tekst al goedkeurde en ook de Raad van State haar zegen gaf. Laatste horde is nu nog de stemming in de plenaire, wellicht binnen dit en een tweetal weken. "Als ook die positief uitdraait, is de afschaffing van de correctiecoëfficiënt een feit. Zelfstandigen zullen dan vanaf 2022 eenzelfde pensioen verwerven als werknemers met hetzelfde inkomen", aldus een erg tevreden Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. UNIZO vecht al járen tegen de correctiecoëfficiënt en noemt de nakende afschaffing ervan dan ook "historisch".

Tot nu toe wordt voor de berekening van het zelfstandigenpensioen het inkomen vermenigvuldigd met een zogenaamde 'correctiecoëfficiënt' (momenteel 0,69%). Dit betekent eenvoudigweg dat het proportioneel pensioen van een zelfstandige 1/3 lager uitkomt dan dat van een werknemer met eenzelfde inkomen. "Onaanvaardbaar", benadrukt Danny Van Assche van UNIZO. "Het argument dat zelfstandigen minder sociale bijdragen zouden betalen in verhouding tot de rechten die ze opnemen, houdt al lang geen steek meer, zoals intussen ook uitvoerig wordt aangetoond in een officieel rapport daarover van het Algemeen Beheerscomité (ABC) voor het sociaal statuut der zelfstandigen."

Het opnemen van de afschaffing van de correctiecoëfficiënt in het federaal regeerakkoord gold voor UNIZO al als 'historisch', omwille van de officiële erkenning van de problematiek die er uit blijkt, naast de ambitie om er daarwerkelijk iets aan te doen. "Maar we zullen pas écht van een mijlpaal kunnen spreken, als de afschaffing ook effectief wordt gerealiseerd. Die afschaffing, waarvoor UNIZO zo hard heeft gelobbyd, komt nu wel heel dichtbij. De eindstreep is in zicht."

VVKP en Unizo

VVKP is aangesloten bij de Federatie Vrije Beroepen, onderdeel van Unizo. Samen behartigen we de belangen van de vele zelfstandig klinisch psychologen.