26-08-21
Zelfstandigen

Een nieuwe BTW - regeling voor de medische beroepen is in de maak. Voorlopig ziet het er naar uit dat er voor klinisch psychologen niet zoveel zal veranderen, doch VVKP en haar divisie zelfstandige praktijkvoering zal dit dossier nauw blijven opvolgen.

We kondigden eerder op het jaar al aan dat de BTW - vrijstelling een algemene herziening zou gaan krijgen. 

Ondertussen zijn er hierover steeds meer details bekend.

Zo zullen alle medische beroepen (waaronder erkende klinisch psychologen) een algemene vrijstelling krijgen voor alle activiteiten met een "therapeutisch doeleinde". Dat mag je lezen als alle handelingen die als doelstelling hebben om de gezondheidstoestand van een patiënt te verbeteren. 

Er blijven nog wel wat onduidelijkheden. Zo zou het idee zijn om per beroepsgroep een lijst van activiteiten samen te stellen waarover discussie zou kunnen bestaan en hierover dan duidelijkheid te scheppen. Voor onze beroepsgroep denken we dan aan activiteiten zoals supervisie of het participeren aan zorgoverleg wat gefinancierd wordt. 

Samen met de andere zorgverstrekkers binnen de Federatie Vrije Beroepen blijven we dit dossier nauw opvolgen en informeren we u van zodra er meer duidelijkheid is.