26-06-20
Onderzoek

Een tweede bevraging van het Vlaams Patiëntenplatform leert ons dat de zorg niet niet heropgestart raakt voor iedereen. Vanuit VVKP herhalen we de oproep: neem terug contact op met uw patiënten en tracht voorrang te geven aan de meest kwetsbaren bij beperkte capaciteit!


 
Uit de resultaten blijkt dat de volledige heropstart van zorg helaas nog geen feit is. Maar liefst 40% van de deelnemers stelt zelf nog zorg uit. Mogelijk hebben patiënten angst om besmet te worden of krijgen ze onvoldoende informatie over welke zorg opnieuw is opgestart of nog zal opstarten.
 
Verder bekeek het Vlaams Patiëntenplatform hoe de heropstart van zorg verloopt bij verschillende zorgverleners. Daaruit blijkt dat heel wat zorg nog niet opnieuw is opgestart. Ter illustratie: bij 43% van de deelnemers (n = 63) waarvan een afspraak bij de klinisch psycholoog of psychotherapeut werd uitgesteld, vond er nog geen nieuwe afspraak plaats. Bij 57% van de deelnemers is dat wel het geval. Opvallend is dat 40% van de afspraken via beeldbellen gebeurde, gevolgd door 17% bij de klinisch psycholoog en/of psychotherapeut en nog eens 17% via de telefoon.
 
De bevraging toont ook aan dat patiënten die zorg krijgen zich veilig voelen. Ilse Weeghmans: “We zijn blij dat patiënten vinden dat ze goed geïnformeerd worden over de genomen beschermingsmaatregelen en dat ze zich ook veilig voelen dankzij deze beschermingsmaatregelen. Deze hoopgevende vaststelling is te danken aan de bijzondere inspanningen die zorgverleners leveren.”

Oproep VVKP aan alle psychologen

Hoewel de aantallen in deze bevraging uiteraard heel beperkt zijn, willen we toch gebruik maken van dit onderzoek om onze eigen oproep als die van de overheid te herhalen:

- Reguliere zorg kan terug opstarten mits respecteren van de hygiëne - maatregelen.

- Indien u kampt met een beperkte capaciteit, tracht voorrang te geven aan de meest kwetsbaren (waaronder dus zeker chronische patiënten)

- Neem pro - actief contact op met uw patiënten om na te gaan hoe het met hun welbevinden en zorgnoden gesteld is. 
 

Naar het volledige rapport