De verwijslijst van klinisch psychologen

Wat is de VVVKP-verwijslijst?

De verwijslijst van VVKP is een publiek toegankelijke lijst waar je vlot klinisch psychologen in Vlaanderen kan zoeken, en dit volgens verschillende zoekcriteria. De kwaliteitscriteria die van toepassing zijn op de verwijslijst werden opgesteld door een commissie van psychologen. Deze commissie ziet erop toe dat iedereen beantwoordt aan de criteria van een klinisch psycholoog volgens de wet op de GGZ-beroepen. 

 

Functie van de verwijslijst

In de eerste plaats is het de bedoeling dat mensen via de verwijslijst vlot een klinisch psycholoog kunnen vinden bij hen in de buurt. Klinisch psychologen die zijn opgenomen in de VVKP-verwijslijst onderscheiden zich van andere klinisch psychologen doordat:

 • Zij voldoen aan alle wettelijke verplichtingen voor psychologen in dit land.
 • Zij een kwaliteitsvolle beroepsuitoefening garanderen door lid te zijn van een erkende beroepsvereniging en op die manier toegang te krijgen tot alle noodzakelijke informatie om het beroep optimaal uit te oefenen.
 • Zij zich engageren om hun competenties op peil te houden door middel van permanente vorming door opleidingen en bijscholingen.

Op deze manier biedt de VVKP-verwijslijst een aantal specifieke kwaliteitsgaranties voor de patiënt/cliënt die psychologische hulp zoekt.

Specifieke toelatingsvoorwaarden

Je kan op verschillende manieren worden opgenomen in de VVKP-verwijslijst. De volgende rollen zijn mogelijk:

 • Klinisch psycholoog in supervisie
 • Gecertificeerd klinisch psycholoog
 • Klinisch psycholoog - supervisor
 • Klinisch neuropsycholoog

De toelatingsvoorwaarden voor de verschillende rollen worden hieronder toegelicht.

Klinisch psycholoog in supervisie

Dit is de groep van pas afgestudeerden na een 5-jarige masteropleiding in het domein van de klinische psychologie. Psychologen binnen deze categorie zijn bezig met hun extra jaar gesuperviseerde professionele praktijk. Zij mogen het beroep uitoefenen, doch blijven nog een jaar onder supervisie van een ervaren collega.

Voorwaarden:

 • Master in de psychologie binnen het domein klinische psychologie
 • Minimum 6 maanden stage hebben gevolgd in een klinisch domein
 • Geregistreerd door de Psychologencommissie
 • Lid van VVKP
 • De werksetting waarbinnen de professionele praktijk plaatsvindt behoort tot het klinisch domein. Dit wil zeggen dat het de mogelijkheid biedt om de student voor te bereiden op de handelingen die de klinisch psycholoog wettelijk mag stellen, zijnde de preventie, de opsporing, het onderzoek, de begeleiding en de behandeling van psychisch en psychosomatisch lijden bij mensen alsook het stellen van een psychodiagnose.

Gecertificeerd klinisch psycholoog

Dit is de groep van klinisch psychologen, die hun opleiding hebben voltooid, alsmede hun jaar gesuperviseerde professionele praktijk hebben afgerond. Zij kunnen autonoom het beroep van klinisch psycholoog uitoefenen.

Voorwaarden:

 • Master in de psychologie binnen het domein klinische psychologie
 • Minimum 6 maanden stage hebben gevolgd in een klinisch domein
 • Houder zijn van een visum afgeleverd door de FOD Volksgezondheid
 • Geregistreerd zijn bij de Psychologencommissie
 • Lid zijn van VVKP

Klinisch psycholoog - supervisor

Dit is de groep van klinisch psychologen die op zijn minst 5 jaar actief is binnen het domein van geestelijke gezondheid. Zij engageren zich om de pas afgestudeerde klinisch psychologen te begeleiden voor de periode van één jaar binnen hun gesuperviseerde professionele praktijk.

Voorwaarden:

 • Gecertificeerd klinisch psycholoog
 • Houder zijn van een visum afgeleverd door de FOD Volksgezondheid
 • Geregistreerd zijn bij de Psychologencommissie
 • Lid zijn van VVKP
 • Min. 5 jaar equivalent voltijdse werkzaamheid als klinisch psycholoog in het domein klinische psychologie

Vereisten supervisie

Klinisch neuropsycholoog

Hoewel 'klinisch neuropsycholoog' geen wettelijk erkende beroepstitel is, menen we binnen VVKP dat er bijkomende competenties vereist zijn om de klinische neuropsychologie te beoefenen en bijgevolg de titel te mogen dragen.

Op basis van dit label geeft VVKP de lijst van klinisch neuropsychologen door aan het RIZIV en de mutualiteiten in het kader van de Overeenkomst “Post-Covid-19”.

Criteria:

 • Gecertificeerd klinisch psycholoog
 • Houder zijn van een visum afgeleverd door de FOD Volksgezondheid
 • Geregistreerd zijn bij de Psychologencommissie
 • Lid zijn van VVKP
 • Postgraduaat/PEV Klinische Neuropsychologie (met bijhorend certificaat) of evenwaardig op basis van ervaring/bijkomende opleiding*

*Individuele dossier worden beoordeeld door de Divisie Neuropsychologie