Aanvraag verwijslijst

Procedure

Om toegelaten te worden op de VVKP-verwijslijst volg je volgende stappen.

 • Dien je aanvraag in. 
 • Vermeld voor welke categorie(ën) je toelating vraagt. Registreren is momenteel mogelijk voor 3 categorieën: gecertificeerd klinisch psycholoog, klinisch psycholoog-supervisor en klinisch neuropsycholoog.
 • Voeg de nodige documentatie toe om je aanvraag te staven.
 • Voor gecertificeerd klinisch psycholoog: voeg een kopie/scan van je visum toe.
 • Voor klinisch psycholoog-supervisor is het bovenop de voorwaarden voor gecertificeerd klinisch psycholoog ook noodzakelijk om aan te tonen dat je vijf jaar relevante ervaring hebt binnen de geestelijke gezondheidszorg.
 • Voor klinisch neuropsycholoog: visum klinisch psycholoog + certificaat PEV "Getuigschrift in de klinische neuropsychologie" of documentatie dat je gelijkwaardige competenties hebt verworven.

Dien je aanvraag in

Documenten

Documenten die je kan gebruiken om je werkervaring aan te tonen zijn bijvoorbeeld:

 • diploma met vermelding van afstudeerrichting
 • documentatie over uw stageplaats
 • attesten van supervisoren
 • arbeidscontracten
 • aantonen van omzet via belastingaangiften (voor zelfstandigen)