Kan je niet rechtstreeks deelnemen aan het webinar en wil je de opname ervan (her)bekijken wanneer het jou past, schrijf dan zeker ook in.  De link tot herbekijken wordt enkel verstuurd aan diegene waarvan de volledige administratieve afhandeling en betaling in orde is. 

Alle opnames van voorbije VVKP-activiteiten en GRATIS webinars zijn terug te vinden op het ledenplatform onder de rubriek mediatheek.

Zie Mediatheek

De link naar de afgelopen betalende webinars kan je aanvragen via info@vvkp.be

Komende Webinars

12/10/2023 - Webinar: Psychotherapeutisch werken met personen met autisme

Uur: 19u30 tot 21u30

Waar gaat het over?

Tijdens dit webinar wensen we psychotherapeuten een inleiding te geven in het werken met mensen in het autismespectrum en beschrijven we de aanpassingen aan het therapeutische werk,  zowel qua vorm als inhoud, die nodig zijn voor het werken met patiënten met autisme en hun context, zowel toepasbaar voor kinderen en jongeren als volwassenen.

Naast het belang van psycho-informatie voor patiënt en context, in functie van acceptatie (autisme is geen keuze) zullen de belangrijkste punten van focus in een begeleiding en autisme-vriendelijke werkwijze besproken worden.  

Deze betreffen context-interventies waar de balans tussen (ontwikkelings)taak en vaardigheid centraal staat zoals wonen, opleiding, werk, vrije tijd en relaties.

Vaardigheden betreffen bv communicatie, stresshantering, emotieherkenning, … waarbij wordt bekeken hoe een context auti-vriendelijk kan gemaakt worden (bv werk) of (sociale) protheses gezocht moeten worden om een protectieve context te realiseren. 

Ook cognitieve vaardigheden die rekening houden met het autistisch denken hebben hun rol te spelen (Centrale coherentie, Executieve functies, Theory of Mind in een breder kader van modellen van het voorspellende brein (HIPPEA-theorie) . 

Verder zal betoogd worden dat experiëntieel werken een krachtige werkwijze is daar het ervaringskanaal in principe niet geraakt is bij autisme. Er zal meer ingezet worden op hoe ze zich verhouden tot hun inhouden dan op de inhoud zelf, zodat het autistisch denken minder grip heeft op hun leven en ze stappen kunnen zetten (mèt hun denken) in de richting van wat belangrijk is voor hun kwaliteit van leven.  Tenslotte worden wijze, middel, focus en strategieën besproken die een autisme-vriendelijke wijze van begeleiding en therapie kunnen uitmaken.

Powerpoint en video

!Dit Webinar zal worden opgenomen!

Voor wie: iedereen die therapeutisch met ASS-patiënten wil werken, kinderen en jongeren of volwassenen.

Voorkennis: Geen voorkennis nodig.

Francis Pascal-Claes

Psycholoog, supervisor gedragstherapie VVGT, werkt in (Jong-) volwassenteam van CGG Waas en Dender te Sint Niklaas

Tarief 

Voor leden: 12.5€

Voor niet-leden: 25€

inschrijvingsformulier

23/11/2023 - Webinar: Focusing & zelfzorg

Uur: 19u30 tot 21u30

Waar gaat het over?

Focusing is een zeer toegankelijke vorm van zelfzorg. Het is een zorgzame innerlijke relatie opbouwen tussen je Ik en wat het ook is dat er gaande is in je leven en hoe dat jou raakt. Het helpt je om in contact te zijn met je behoeften en verlangens en er een taal voor te vinden zodat je er ook voor kunt opkomen wanneer dat nodig is.

Aan de hand van oefeningen kan je aan den lijve ervaren hoe je Focusing kan inzetten voor jouw zelfzorg en die van je cliënten. Eerst beoefenen we de eerste beweging van Focusing. Dit heeft een stressreducerend effect. Vervolgens maken we met het experiëntiële klavertjevier een scan van je leven – hoe is de balans in de vier levensdimensies – en ontdek je een eerste stap in de richting van betere zelfzorg en levenskwaliteit.

Focusing is een wetenschappelijk onderbouwde methode uit de experiëntiële psychotherapie. De grondlegger is Eugene Gendlin. Het dagelijks beoefenen van de vier Focusingwerkwoorden – pauzeren, ervaren, erkennen, stem geven – leidt tot minder psychische problemen en existentiële angsten en meer zinvolheid en levenstevredenheid.

Als je ten volle aan de oefeningen wilt deelnemen heb je pen, papier en kleurpotloden nodig.

Powerpoint en oefeningen (andere oefeningen dan webinar “Focusing exploreren” 26/04/22)

!Dit Webinar zal worden opgenomen!

Voor wie: Klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen, psychotherapeuten, psychiaters

Voorkennis: Geen voorkennis van Focusing nodig.

Leerresultaten

  • Focusing aan den lijve ervaren

  •  In contact zijn met wat zelfzorg voor jou betekent op dit moment

  •  Concrete oefeningen rond Focusing & zelfzorg

Tine Swyngedouw

Tine Swyngedouw is klinisch psycholoog, cliëntgericht-experiëntieel psychotherapeut en supervisor met een eigen privépraktijk in Kessel-Lo. Ze werkt vooral met volwassenen rond trauma, verlies, rouw, chronische pijn en/of vermoeidheid en kanker.


Ze is auteur van het boek ‘Focusing. Leven in verbinding met je innerlijk kompas’ (Lannoo, 2022). Ze geeft workshops en lezingen voor het brede publiek en aan PraxisP (KU Leuven). Ze is Focusingtrainer (Chicago, 1995) en Focusingcoördinator bij The International Focusing Institute (2012). 

 

Tarief 

Voor leden: 12.5€

Voor niet-leden: 25€

inschrijvingslink

Afgelopen Webinars

11/05/2023 - Webinar: Introductie in Emotionally Focused Therapy

Waar gaat het over?

Emotionally Focused Therapy is een therapiemodel waarbij we via de focus op emoties en hechting de verbinding tussen koppels en familieleden trachten te herstellen, zodat er weer ruimte komt voor het beleven van liefde en plezier. De EFT-therapeut is aanwezig als medemens en als choreograaf van nieuwe en meer vloeiende dansen tussen wie belangrijk is voor elkaar. Dat doet hij door empathie en menselijkheid centraal te stellen, en door samen op zoek te gaan naar de juiste toon en passende muzikale achtergrond.

Over de spreker 

Katrien Lagrou is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ze is erkend als supervisor en opleider in de Systeemtherapie (BVRGS) en als supervisor in de Emotionally Focused Couple Therapy (ICEEFT). Ze is medewerker van EFT-België en staflid van Context (UPCKUleuven - postgraduaat relatie- en familietherapie). Daarnaast heeft ze een EFT-privépraktijk 'Huis Voor Relatietherapie' in Mechelen.

16/05/2023 - Gratis Webinar: Zorgverlening voor Oekraïense ontheemden

Waar gaat het over?

In februari 2022 startte Rusland de grootschalige invasie van Rusland in Oekraïne. Deze oorlog bracht een volksverhuizing op gang die een specifieke opvangdynamiek creëerde in vele Europese landen. In deze webinar blikken Stad Leuven, SOS Kinderdorpen en het vluchtelingenteam CGG VBO hierop terug en reflecteren ze over hun ervaringen vanuit verschillende perspectieven.

Aan bod komen:

  • de opvangdynamiek,
  • de beleving van moeders en kinderen op de vlucht,
  • de ervaringen van rouw en verlies,
  • bronnen van veerkracht,
  • alsook een boeiend gesprek met een Oekraïense ontheemde.

Deze webinar geeft een inkijk in de actuele zorgpraktijk en kan een inspiratie zijn voor mensen die actief werken met Oekraïense ontheemden of meer algemeen met mensen die op de vlucht zijn.

Over de sprekers

Corine Dereze (communicatiewetenschappen KU Leuven) is werkzaam voor Stad Leuven als coördinator van de Oekraïne-werking en het opvangcentrum Scheut voor de Oekraïense ontheemden. Zij zal spreken over hoe de Oekraïense ontheemden arriveerden in Leuven, hoe de Stad Leuven zich heeft georganiseerd, welke thema’s en dilemma’s naar boven kwamen en op welke manier de zorgverlening (van 0de tot en met 3de lijn) is gerealiseerd in samenwerking met verschillende partners.

Irma De Baets is een kinderpsycholoog (Universiteit Sint Petersburg) en werkt bij SOS Kinderdorpen België. Ze is gespecialiseerd in de ontwikkeling van jonge kinderen en heeft een bijzondere aandacht voor kind-ouder relaties. Sinds september 2022 werkt Irma als coördinatrice van de kindvriendelijk ruimte “Knus” in het opvangcentrum Scheut voor Oekraïense ontheemden. In haar bijdrage zal ze dieper ingaan op de beleving van zowel kinderen als ouders. Hoe ervaren zij deze oorlog, de vlucht en het leven in een nieuwe omgeving? Irma zal praktijkvoorbeelden geven en tonen hoe zij en haar team werken aan de rouw en verlieservaringen, het herstel en de mentale weerbaarheid van deze kinderen en hun ouders.

Maryana Hnyp, PhD is Bachelor in Filosofie en Religiewetenschappen (minor - Pedagogische Psychologie) van de Oekraïense Katholieke Universiteit, gepromoveerd in de theologie en rouwconsulente. Ze is werkzaam als transcultureel
psychosociaal en psycho-educatieconsulent voor de Oekraïense ontheemden bij het Vluchtelingenteam CGG VBO. Maryana gaat tijdens deze webinar in gesprek met een Oekraïense ontheemde. Een boeiende dialoog met een jonge vrouw over haar ervaringen van vlucht, aankomst en het verblijf in België in ongewisse tijden.

Moderator: Chris Noorduin (klinisch psycholoog, transcultureel(systeem)psychotherapeut en supervisor in transculturele zorg en het vluchtelingenteam CGG VBO en lid van de divisie Diversiteit VVKP).

Herbekijk het webinar

8/06/2023 Webinar: Stabiel herstel na een depressie - Wetenschappelijke inzichten en behandelopties

Waar gaat het over?

Depressie is veelvoorkomend en vaak uitdagend om te behandelen. Hoewel er goede interventies bestaan die effectief zijn tijdens de acute fase van depressie, keert depressie bij een substantieel deel van de patiënten terug. Vanuit deze observatie is er de afgelopen jaren veel onderzoek verricht naar herstelgerichte interventies bij depressie.

In dit Webinar gaat spreker Prof Dr. Ernst Koster dan ook in op de herstelfase bij depressie en bespreekt hij de stand van zaken binnen het wetenschappelijk onderzoek. Vervolgens bespreekt hij de verschillende therapeutische interventies die een meerwaarde kunnen bieden in deze fase.

Over de spreker 

Ernst Koster is als hoogleraar Experimentele Psychopathologie verbonden aan Universiteit Gent. In zijn lab wordt er onderzoek gedaan naar het ontstaan en in stand houden van depressieve klachten met een sterke focus op cognitieve processen. Hij publiceerde hierover >200 artikelen en boekhoofdstukken. Verder is hij klinisch actief binnen psychologenpraktijk De Burcht.

Meer lezen over onze spreker doe je hier.

 

Mogelijkheid om het Webinar te herbekijken (als men was ingeschreven).

15/06/2023 - Webinar: Attachment-Based Family Therapy: Herstellen van gehechtheidsrelaties als transdiagnostische behandeling

Waar gaat het over?

Gehechtheidstheorie speelt een prominente rol in de denkkaders van vele klinische psychologen. Toch moeten we vaststellen dat de vertaling van de theorie naar de klinische praktijk niet steeds even consequent gebeurd is. Wat is gehechtheid precies, hoe ontwikkelt gehechtheid zich, en, vooral, op welke manier kunnen we als clinicus gehechtheidstheorie als denkkader zo adequaat mogelijk hanteren? Dit zijn slechts enkele vragen waar we tijdens dit webinar op in zullen gaan.

We zullen praten over wat gehechtheid niet is, wat het misschien is, en hoe Attachment-based Family Therapy synchroon met inzichten uit fundamenteel gehechtheidsonderzoek een wegenkaart biedt om in gezinnen aan de slag te gaan om gehechtheidsbreuken te herstellen tussen ouders en kinderen.

Voorkennis: geen nodig

Over de spreker 

Prof. Dr. Guy Bosmans is hoogleraar aan de KULeuven. Hij is academisch hoofd van de Attachment-Based Family Therapy opleiding. Hij doet onderzoek naar de ontwikkeling van gehechtheid en de rol van gehechtheid in de ontwikkeling van psychopathologie.


Afbeelding met persoon, person, bril, dragen

Automatisch gegenereerde beschrijving

Mogelijkheid om het Webinar te herbekijken (als men was ingeschreven).

14/09/2023 Webinar: Beleving na abortus. Ruimte maken voor (verborgen) rouw

Waar gaat het over?

Aandacht voor het onverwachte. Duiding van het wettelijk en maatschappelijk kader bij het thema abortus en hoe dit de beleving van je cliënt mede bepaalt. Handvaten in begeleiding van het verwerkingsproces met concrete voorbeelden uit de Fara-praktijk. Aandacht voor hoe het jou als psycholoog raakt en mede bepaalt hoe je in je begeleiding staat.

Voor wie: psychologen met affiniteit rond rouw en (perinataal) verlies.

Voorkennis: geen nodig

Over de spreker 

Katleen Alen heeft 12 jaar ervaring in oa het begeleiden van beslissingsprocessen bij ongeplande zwangerschap
en verwerkingsprocessen na abortus om psycho-sociale redenen, zowel individuele- als
groepsbegeleiding.


Afbeelding met persoon, glimlachen, overdekt, poseren

Automatisch gegenereerde beschrijving

Mogelijkheid om het Webinar te herbekijken (als men was ingeschreven).