Kan je niet rechtstreeks deelnemen aan het webinar en wil je de opname ervan (her)bekijken wanneer het jou past, schrijf dan zeker ook in.  De link tot herbekijken wordt enkel verstuurd aan diegene waarvan de volledige administratieve afhandeling en betaling in orde is. 

Alle opnames van voorbije VVKP-activiteiten en webinars zijn terug te vinden op het ledenplatform onder de rubriek mediatheek.

Zie Mediatheek

07/02/2023 - Webinar: Samenwerkingsverbanden als zelfstandig psycholoog

Uur: van 19u tot 21u

Op regelmatige basis krijgen we binnen de VVKP vragen over samenwerkingscontracten van zelfstandige psychologen.  In tegenstelling tot andere vrije beroepen is het voor klinisch psychologen niet verplicht om samenwerkingsverbanden voor te leggen aan de psychologencommissie of een ander officieel orgaan.  Dit betekent niet dat om het even welke bepaling mag opgenomen worden in een contract.  

In dit webinar zal Tom De Gendt, advocaat gespecialiseerd in gezondheidsrecht en bestuursrecht, ons inleiden in de algemene juridische principes in het samenwerken in de GGZ.  Dit is interessant voor zowel praktijkhouders als voor psychologen die wensen in te stappen in een samenwerkingsverband.  Een aantal Good Practices worden voorgesteld en zelfs de conventie eerstelijnspsychologische zorg wordt onder de loep genomen.  Je krijgt een antwoord op vragen zoals:

 • Hoe blijf je uit de valkuil van schijnzelfstandigheid?  Welke verplichtingen kunnen mij opgelegd worden bv. aantal te presteren uren, minimum aantal jaren engagement, aanwezigheid op teamvergadering?  Kan mij een boete aangerekend worden als ik niet voldoe aan deze verplichtingen?
 • Hoe wordt de dienstverlening van de praktijkhouder geregeld?  Mag een praktijkhouder bijvoorbeeld commissie aanreken op mijn prestaties?
 • Hoe legitiem is een niet-concurrentiebeding? 
 • Wie is eigenaar van de opgestarte dossiers?  Als ik de praktijk verlaat, mag ik dan mijn lopende dossiers meenemen naar mijn nieuwe praktijk?
 • Hoe kan je als praktijkhouder de balans vinden tussen kwaliteitsbewaking en het vrijwaren van de autonomie van de medewerkers?
 • En nog zoveel meer...

 

Inschrijvingsformulier

16/03/2023 - Webinar: Problematisch Pornografie gebruik en het belang in de klinische praktijk

Tijdens dit Webinar zal men 4 items bespreken:

 1. Begrijpen van het tot stand komen van fysieke opwinding bij man en vrouw
 2. Inzicht in frequentie van pornografie gebruik bij jongeren/volwassenen/ mannen/vrouwen
 3. Problematisch gebruik kunnen herkennen
 4. Wisselwerking en moeilijk verband met seksuele disfuncties kunnen duiden

Uur: 19u30 tot 21u30

Sprekers

Professor Gunter De Win is Reconstructief en Adolescentie Uroloog in UZA Antwerpen en UCLH, London en hoofddocent aan de faculteit medische wetenschappen aan UAntwerpen. In zijn klinische praktijk werkt hij vooral met jongeren en volwassenen . Seksuele problemen vormen een belangrijk onderdeel van zijn aandachtsgebied, evenals congenitale afwijking en de transitie van kind naar volwassenen. Hij coördineert het SWYPPE consortium

Sam Geuens (°1986) is ethicus, klinisch seksuoloog VVS en oplossingsgericht psychotherapeut. Hij is lector aan de PXL Hogeschool in het departement vroedkunde & verpleegkunde en werkt als klinisch seksuoloog in de polikliniek seksuologie in het Sint Franciscus Ziekenhuis te Heusden-Zolder. Daarnaast is hij actief als freelancer voor Sensoa en sinds 2012 bestuurslid van de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie.

Tarief

Voor leden: 12.5€

Voor niet-leden: 25€

 

Inschrijvingsformulier

 

30/03/2023 - Webinar: Verstandig gamen, hoe doe je dat? Over de behandeling van gameproblemen bij jongeren

Datum: 30/03/2023

Uur: 19u30 – 21u30

Prijs: Leden VVKP betalen 12,50 euro, niet-leden betalen 25 euro

Werkvorm: Powerpoint, video’s

Inhoud/abstract van het Webinar: 

Gameproblemen komen steeds vaker voor. Tijdens deze webinar bekijken we wanneer er sprake is van problematisch gamen, hoe kan je het onderscheiden van normaal gamegedrag? Daarnaast wordt stilgestaan bij de manieren waarop gameproblemen tot stand komen. Tot slot wordt besproken op welke manier gameproblemen behandeld moeten worden, met aandacht voor het traject van de jongere en het traject voor zijn of haar omgeving.

Naam van de spreker:

Dr. Simon De Winter is werkzaam als gecertificeerd cognitief gedragstherapeut voor kinderen en jongeren en kinderteamcoördinator bij Praktijk De Burcht. Door zijn interesse in gamen en zijn eigen geschiedenis met gameproblemen ontwikkelde hij een expertise in het behandelen van problematisch gamen en gameverslaving. Hij richtte hiervoor oa. de website verstandiggamen.be op en schreef het boek ‘Wat als gamen een probleem wordt’ (verschijnt begin 2022). 

Link naar persoonlijke website: www.verstandiggamen.bewww.praktijkdeburcht.be 

Simon De Winter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor wie: Alle professionele hulpverleners die in contact komen met gameproblemen 

Voorkennis: Geen voorkennis vereist. 

Wat leer je uit de webinar:

 •  Hoe komt een gameprobleem tot stand?
 •  Hoe kan je problematisch en normaal gamedrag onderscheiden?
 •  Hoe kan je een gameprobleem behandelen?

Inschrijvingen sluiten op 23 MAART 2023 om 24u.   

 

Inschrijvingsformulier

27/04/2023 - Webinar: Van chaos tot herstel: Een psychoanalytisch kader voor het werken met psychose

Uur: 19u30 tot 21u

Waar gaat er over?

Vanuit een focus op hoe taal functioneert, bespreekt Stijn Vanheule de ervaringswereld van iemand die
een psychotische episode ervaart. Hij bespreekt hoe psychotische belevingen het zelfgevoel en de
binding met anderen ondermijnen, en licht toe hoe dit samenhangt met subjectieve uitdagingen.
Vervolgens schetst hij wat herstel van psychose precies impliceert, verduidelijkt hij de rol van creativiteit
bij herstel, en geeft hij aan hoe verschillende vormen van psychologische begeleiding herstel kunnen
ondersteunen. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de rol van gesprekstherapie.

Voor wie: klinisch psychologen, psychiater, orthopedagogen en psychotherapeuten

Voorkennis: enige klinische kennis van psychose hebben

Stijn Vanheule is als hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse verbonden aan Universiteit Gent, waar hij vakken doceert over cultuur- en maatschappijkritiek, assessment, psychoanalyse en herstelondersteunend werken in de GGZ.
Zijn onderzoek spitst zich toe op psychose en klinisch-conceptuele vraagstukken in de Lacaniaanse psychoanalyse. Tevens werkt hij als psychoanalyticus in een private praktijk.

 

Tarief 

Voor leden: 12.5€

Voor niet-leden: 25€

 

Inschrijvingsformulier