Belangrijke info:

Kan u niet rechtstreeks deelnemen aan een komende webinar en wil u de opname ervan bekijken wanneer het u past, schrijf u dan zeker in via de originele inschrijvingslink.  De link tot bekijken van de opname wordt enkel verstuurd aan diegene waarvan de volledige administratieve afhandeling en betaling in orde is.

Indien u een opname wil bekijken van een afgelopen webinar, kan u verder op deze pagina, onder 'Afgelopen webinars', terugvinden, hoe u dit kan aanvragen.  

 

Komende Webinars

30/05/2024 - Webinar: Eten als groeithema. Wat als haperend eetgedrag en body issues opduiken in je therapieruimte?

Webinar: Eten als groeithema. Wat als haperend eetgedrag en body issues opduiken in je therapieruimte?

19:30u-21:30u
Online,
Dit webinar zal worden opgenomen. Je kan deze herbekijken als je bent ingeschreven.
Algemene klinische psychologie

10/06/2024 - Slaap bij jongeren met ADHD

Dit webinar focust op slaap bij jongeren met ADHD. Tot wel 72% van die doelgroep heeft namelijk slaapproblemen, die op hun beurt een invloed hebben op het dagelijks leven van de jongere en diens context. We duiken tijdens dit webinar in de slaap van jongeren met ADHD en slaapproblemen. Hoe uit moeilijk slapen zich bij jongeren met ADHD? Hoe kan je het slaapprobleem in kaart brengen? Hoe krijgt een slaaptraining voor jongeren met ADHD vorm? We gaan op al deze thema’s in en delen graag de laatste nieuwe bevindingen uit de onderzoekswereld.

Webinar: Slaap bij jongeren met ADHD

Dit VVKP-webinar focust op slaap bij jongeren met ADHD.
19:00 - 20:00
Online,
Dit webinar zal worden opgenomen. Je kan deze herbekijken als je bent ingeschreven.
Algemene klinische psychologie
Eerstelijnspsychologie
Neuropsychologie
Psychotherapie

20/06/2024 - Webinar: De rol van de klinisch psycholoog in topsport en tijdens de Olympische Spelen

Webinar: De rol van de klinisch psycholoog in topsport en tijdens de Olympische Spelen

19:30 - 21:00
Online,
Dit webinar zal worden opgenomen. Je kan deze herbekijken als je bent ingeschreven.
Algemene klinische psychologie

10/10/2024 - Webinar: Beweging als therapie

Webinar: Beweging als therapie

19:30 - 21:00
Online,
Dit webinar zal worden opgenomen. Je kan deze herbekijken als je bent ingeschreven.
Algemene klinische psychologie
Eerstelijnspsychologie

15/10/2024 - Webinar: Chronische pijn bij kinderen: recente wetenschappelijke inzichten en de rol van de psycholoog in de behandeling

Webinar: Chronische pijn bij kinderen: recente wetenschappelijke inzichten en de rol van de psycholoog in de behandeling

19:30
Online,
Dit webinar zal worden opgenomen. Je kan deze herbekijken als je bent ingeschreven.
Algemene klinische psychologie
Eerstelijnspsychologie
Psychotherapie

 

Afgelopen Webinars

Indien u de originele inschrijving gemist heeft en niet kon deelnemen aan het oorspronkelijke webinar, indien u alsnog de opname van een webinar zou willen bekijken, vraag dan hieronder de opname van dit webinar aan (al dan niet tegen betaling). 

Opname van een webinar bekijken:

U wil een opname van een reeds afgelopen webinar aanvragen?  Doe dit via 1 van onderstaande links: 

 U ontvangt nadien, per mail, de link waarmee u de opname kan bekijken alsook de eventueel beschikbare slides. 

webinar aankopen jaargang 2023

Webinar aankopen jaargang 2024

 

Alle opnames van voorbije VVKP-activiteiten en GRATIS webinars zijn terug te vinden op het ledenplatform (onder het tabblad 'ledenvoordelen', bij de rubriek 'mediatheek').

Zie Mediatheek

29/04/2024 - Webinar: Narcisme als kenmerk van de relatie en niet enkel van de persoon? (GEANNULEERD)

Webinar: Narcisme als kenmerk van de relatie en niet enkel van de persoon?

19:30 - 21:00
Online,
Algemene klinische psychologie
Forensische psychologie

29/04/2024 - Updatesessie ELP-conventie

Rond de ELP-conventie zijn er heel wat veranderingen op til en daarvan houden we onze leden en het ruimere werkveld graag op de hoogte. In deze infosessie maken we van de gelegenheid gebruik om een stand van zaken te geven over de nieuwe conventie, het werk dat onze conventie-werkgroep achter de schermen uitvoert, en onze visie op de toekomst. 

Daarnaast voorzien we ook ruimte voor vragen vanuit het werkveld. Je kan deze vragen tijdens de infosessie zelf stellen. Je kan ze ons ook ter voorbereiding doorsturen. Dat kan via deze link.

VVKP zal infosessies zoals deze per kwartaal organiseren.

Updatesessie ELP-conventie (april 2024)

14:00u-15:30u
Online,
Eerstelijnspsychologie

27/03/2024 - Webinar: Afstand & adoptie in de therapieruimte: volwassen geadopteerden

Webinar: Afstand & adoptie in de therapieruimte: volwassen geadopteerden

19u30 tot 20u30
Online,
Algemene klinische psychologie

21/03/2024 - Op de bodem: Existentiële thema’s in psychotherapie en begeleiding

Webinar: Op de bodem: Existentiële thema’s in psychotherapie en begeleiding

In dit webinar wordt stilgestaan bij veelvoorkomende existentiële thema’s in therapie en begeleiding, hoe ze samenhangen met problemen van cliënten en hoe ze het therapeutisch proces en outcome beïnvloeden.
20u - 21u
Online,
Algemene klinische psychologie
Eerstelijnspsychologie
Psychotherapie

29/01/2024 - Infosessie GPP

In dit webinar maken we van de gelegenheid gebruik om een stand van zaken te geven rond de geplande veranderingen binnen de gesuperviseerde professionele praktijk en wat deze precies betekenen voor zowel studenten als stagemeesters en het werkveld.

Webinar: infosessie GPP - inschrijvingen stopgezet - u kan uitgesteld de opname aanvragen via https://platform.vvkp.be/nl/vorming/2e9cfc64-8a54-11ee-a364-00163e4709d8

In dit webinar maken we van de gelegenheid gebruik om een stand van zaken te geven rond de geplande veranderingen binnen de gesuperviseerde professionele praktijk en wat deze precies betekenen voor zowel studenten als stagemeesters en het werkveld.
17u-19u
Online,
Algemene klinische psychologie

01/02/2024 - Infosessie ELP-conventie

Rond de ELP-conventie zijn er heel wat veranderingen op til. De uitrol van de nieuwe conventie zal vanaf februari van start gaan, en ook hiervan houden we onze leden en het ruimere werkveld graag op de hoogte. In dit webinar maken we van de gelegenheid gebruik om een stand van zaken te geven over de aankomende wijzigingen, het werk dat onze conventie-werkgroep het laatste half jaar heeft verzet, en onze visie op de toekomst.

Webinar: infosessie ELP-conventie

9:30u-11:00u
Online,
Algemene klinische psychologie
Eerstelijnspsychologie

21/02/2024 - Afstand & adoptie in de therapieruimte: volwassen geadopteerden

Dit VVKP webinar zal aan de hand van verschillende casussen stilstaan bij enkele adoptiespecifieke thema’s en hoe je volwassen geadopteerden hierin begeleidt.

Webinar: Afstand & adoptie in de therapieruimte: volwassen geadopteerden

19u30 tot 20u30
Online,
Algemene klinische psychologie

23/11/2023 - Webinar: Focusing & zelfzorg

Waar gaat het over?

Focusing is een zeer toegankelijke vorm van zelfzorg. Het is een zorgzame innerlijke relatie opbouwen tussen je Ik en wat het ook is dat er gaande is in je leven en hoe dat jou raakt. Het helpt je om in contact te zijn met je behoeften en verlangens en er een taal voor te vinden zodat je er ook voor kunt opkomen wanneer dat nodig is.

Aan de hand van oefeningen kan je aan den lijve ervaren hoe je Focusing kan inzetten voor jouw zelfzorg en die van je cliënten. Eerst beoefenen we de eerste beweging van Focusing. Dit heeft een stressreducerend effect. Vervolgens maken we met het experiëntiële klavertjevier een scan van je leven – hoe is de balans in de vier levensdimensies – en ontdek je een eerste stap in de richting van betere zelfzorg en levenskwaliteit.

Focusing is een wetenschappelijk onderbouwde methode uit de experiëntiële psychotherapie. De grondlegger is Eugene Gendlin. Het dagelijks beoefenen van de vier Focusingwerkwoorden – pauzeren, ervaren, erkennen, stem geven – leidt tot minder psychische problemen en existentiële angsten en meer zinvolheid en levenstevredenheid.

Als je ten volle aan de oefeningen wilt deelnemen heb je pen, papier en kleurpotloden nodig.

Powerpoint en oefeningen (andere oefeningen dan webinar “Focusing exploreren” 26/04/22)

Voor wie: Klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen, psychotherapeuten, psychiaters

Voorkennis: Geen voorkennis van Focusing nodig.

Leerresultaten

  • Focusing aan den lijve ervaren

  •  In contact zijn met wat zelfzorg voor jou betekent op dit moment

  •  Concrete oefeningen rond Focusing & zelfzorg

Tine Swyngedouw

Tine Swyngedouw is klinisch psycholoog, cliëntgericht-experiëntieel psychotherapeut en supervisor met een eigen privépraktijk in Kessel-Lo. Ze werkt vooral met volwassenen rond trauma, verlies, rouw, chronische pijn en/of vermoeidheid en kanker.


Ze is auteur van het boek ‘Focusing. Leven in verbinding met je innerlijk kompas’ (Lannoo, 2022). Ze geeft workshops en lezingen voor het brede publiek en aan PraxisP (KU Leuven). Ze is Focusingtrainer (Chicago, 1995) en Focusingcoördinator bij The International Focusing Institute (2012). 

Mogelijkheid om dit webinar te herbekijken.

12/10/2023 - Webinar: Psychotherapeutisch werken met personen met autisme

Waar gaat het over?

Tijdens dit webinar wensen we psychotherapeuten een inleiding te geven in het werken met mensen in het autismespectrum en beschrijven we de aanpassingen aan het therapeutische werk,  zowel qua vorm als inhoud, die nodig zijn voor het werken met patiënten met autisme en hun context, zowel toepasbaar voor kinderen en jongeren als volwassenen.

Naast het belang van psycho-informatie voor patiënt en context, in functie van acceptatie (autisme is geen keuze) zullen de belangrijkste punten van focus in een begeleiding en autisme-vriendelijke werkwijze besproken worden.  

Deze betreffen context-interventies waar de balans tussen (ontwikkelings)taak en vaardigheid centraal staat zoals wonen, opleiding, werk, vrije tijd en relaties.

Vaardigheden betreffen bv communicatie, stresshantering, emotieherkenning, … waarbij wordt bekeken hoe een context auti-vriendelijk kan gemaakt worden (bv werk) of (sociale) protheses gezocht moeten worden om een protectieve context te realiseren. 

Ook cognitieve vaardigheden die rekening houden met het autistisch denken hebben hun rol te spelen (Centrale coherentie, Executieve functies, Theory of Mind in een breder kader van modellen van het voorspellende brein (HIPPEA-theorie) . 

Verder zal betoogd worden dat experiëntieel werken een krachtige werkwijze is daar het ervaringskanaal in principe niet geraakt is bij autisme. Er zal meer ingezet worden op hoe ze zich verhouden tot hun inhouden dan op de inhoud zelf, zodat het autistisch denken minder grip heeft op hun leven en ze stappen kunnen zetten (mèt hun denken) in de richting van wat belangrijk is voor hun kwaliteit van leven.  Tenslotte worden wijze, middel, focus en strategieën besproken die een autisme-vriendelijke wijze van begeleiding en therapie kunnen uitmaken.

Powerpoint en video

!Dit Webinar zal worden opgenomen!

Voor wie: iedereen die therapeutisch met ASS-patiënten wil werken, kinderen en jongeren of volwassenen.

Voorkennis: Geen voorkennis nodig.

Francis Pascal-Claes

Psycholoog, supervisor gedragstherapie VVGT, werkt in (Jong-) volwassenteam van CGG Waas en Dender te Sint Niklaas

Mogelijkheid om dit webinar te herbekijken.

14/09/2023 Webinar: Beleving na abortus. Ruimte maken voor (verborgen) rouw

Waar gaat het over?

Aandacht voor het onverwachte. Duiding van het wettelijk en maatschappelijk kader bij het thema abortus en hoe dit de beleving van je cliënt mede bepaalt. Handvaten in begeleiding van het verwerkingsproces met concrete voorbeelden uit de Fara-praktijk. Aandacht voor hoe het jou als psycholoog raakt en mede bepaalt hoe je in je begeleiding staat.

Voor wie: psychologen met affiniteit rond rouw en (perinataal) verlies.

Voorkennis: geen nodig

Over de spreker 

Katleen Alen heeft 12 jaar ervaring in oa het begeleiden van beslissingsprocessen bij ongeplande zwangerschap
en verwerkingsprocessen na abortus om psycho-sociale redenen, zowel individuele- als
groepsbegeleiding.


Afbeelding met persoon, glimlachen, overdekt, poseren

Automatisch gegenereerde beschrijving

Mogelijkheid om dit webinar te herbekijken.

15/06/2023 - Webinar: Attachment-Based Family Therapy: Herstellen van gehechtheidsrelaties als transdiagnostische behandeling

Waar gaat het over?

Gehechtheidstheorie speelt een prominente rol in de denkkaders van vele klinische psychologen. Toch moeten we vaststellen dat de vertaling van de theorie naar de klinische praktijk niet steeds even consequent gebeurd is. Wat is gehechtheid precies, hoe ontwikkelt gehechtheid zich, en, vooral, op welke manier kunnen we als clinicus gehechtheidstheorie als denkkader zo adequaat mogelijk hanteren? Dit zijn slechts enkele vragen waar we tijdens dit webinar op in zullen gaan.

We zullen praten over wat gehechtheid niet is, wat het misschien is, en hoe Attachment-based Family Therapy synchroon met inzichten uit fundamenteel gehechtheidsonderzoek een wegenkaart biedt om in gezinnen aan de slag te gaan om gehechtheidsbreuken te herstellen tussen ouders en kinderen.

Voorkennis: geen nodig

Over de spreker 

Prof. Dr. Guy Bosmans is hoogleraar aan de KULeuven. Hij is academisch hoofd van de Attachment-Based Family Therapy opleiding. Hij doet onderzoek naar de ontwikkeling van gehechtheid en de rol van gehechtheid in de ontwikkeling van psychopathologie.


Afbeelding met persoon, person, bril, dragen

Automatisch gegenereerde beschrijving

Mogelijkheid om dit webinar te herbekijken.

8/06/2023 Webinar: Stabiel herstel na een depressie - Wetenschappelijke inzichten en behandelopties

Waar gaat het over?

Depressie is veelvoorkomend en vaak uitdagend om te behandelen. Hoewel er goede interventies bestaan die effectief zijn tijdens de acute fase van depressie, keert depressie bij een substantieel deel van de patiënten terug. Vanuit deze observatie is er de afgelopen jaren veel onderzoek verricht naar herstelgerichte interventies bij depressie.

In dit Webinar gaat spreker Prof Dr. Ernst Koster dan ook in op de herstelfase bij depressie en bespreekt hij de stand van zaken binnen het wetenschappelijk onderzoek. Vervolgens bespreekt hij de verschillende therapeutische interventies die een meerwaarde kunnen bieden in deze fase.

Over de spreker 

Ernst Koster is als hoogleraar Experimentele Psychopathologie verbonden aan Universiteit Gent. In zijn lab wordt er onderzoek gedaan naar het ontstaan en in stand houden van depressieve klachten met een sterke focus op cognitieve processen. Hij publiceerde hierover >200 artikelen en boekhoofdstukken. Verder is hij klinisch actief binnen psychologenpraktijk De Burcht.

Meer lezen over onze spreker doe je hier.

Mogelijkheid om dit webinar te herbekijken.

16/05/2023 - Gratis Webinar: Zorgverlening voor Oekraïense ontheemden

Waar gaat het over?

In februari 2022 startte Rusland de grootschalige invasie van Rusland in Oekraïne. Deze oorlog bracht een volksverhuizing op gang die een specifieke opvangdynamiek creëerde in vele Europese landen. In deze webinar blikken Stad Leuven, SOS Kinderdorpen en het vluchtelingenteam CGG VBO hierop terug en reflecteren ze over hun ervaringen vanuit verschillende perspectieven.

Aan bod komen:

  • de opvangdynamiek,
  • de beleving van moeders en kinderen op de vlucht,
  • de ervaringen van rouw en verlies,
  • bronnen van veerkracht,
  • alsook een boeiend gesprek met een Oekraïense ontheemde.

Deze webinar geeft een inkijk in de actuele zorgpraktijk en kan een inspiratie zijn voor mensen die actief werken met Oekraïense ontheemden of meer algemeen met mensen die op de vlucht zijn.

Over de sprekers

Corine Dereze (communicatiewetenschappen KU Leuven) is werkzaam voor Stad Leuven als coördinator van de Oekraïne-werking en het opvangcentrum Scheut voor de Oekraïense ontheemden. Zij zal spreken over hoe de Oekraïense ontheemden arriveerden in Leuven, hoe de Stad Leuven zich heeft georganiseerd, welke thema’s en dilemma’s naar boven kwamen en op welke manier de zorgverlening (van 0de tot en met 3de lijn) is gerealiseerd in samenwerking met verschillende partners.

Irma De Baets is een kinderpsycholoog (Universiteit Sint Petersburg) en werkt bij SOS Kinderdorpen België. Ze is gespecialiseerd in de ontwikkeling van jonge kinderen en heeft een bijzondere aandacht voor kind-ouder relaties. Sinds september 2022 werkt Irma als coördinatrice van de kindvriendelijk ruimte “Knus” in het opvangcentrum Scheut voor Oekraïense ontheemden. In haar bijdrage zal ze dieper ingaan op de beleving van zowel kinderen als ouders. Hoe ervaren zij deze oorlog, de vlucht en het leven in een nieuwe omgeving? Irma zal praktijkvoorbeelden geven en tonen hoe zij en haar team werken aan de rouw en verlieservaringen, het herstel en de mentale weerbaarheid van deze kinderen en hun ouders.

Maryana Hnyp, PhD is Bachelor in Filosofie en Religiewetenschappen (minor - Pedagogische Psychologie) van de Oekraïense Katholieke Universiteit, gepromoveerd in de theologie en rouwconsulente. Ze is werkzaam als transcultureel
psychosociaal en psycho-educatieconsulent voor de Oekraïense ontheemden bij het Vluchtelingenteam CGG VBO. Maryana gaat tijdens deze webinar in gesprek met een Oekraïense ontheemde. Een boeiende dialoog met een jonge vrouw over haar ervaringen van vlucht, aankomst en het verblijf in België in ongewisse tijden.

Moderator: Chris Noorduin (klinisch psycholoog, transcultureel(systeem)psychotherapeut en supervisor in transculturele zorg en het vluchtelingenteam CGG VBO en lid van de divisie Diversiteit VVKP).

Herbekijk het webinar

11/05/2023 - Webinar: Introductie in Emotionally Focused Therapy

Waar gaat het over?

Emotionally Focused Therapy is een therapiemodel waarbij we via de focus op emoties en hechting de verbinding tussen koppels en familieleden trachten te herstellen, zodat er weer ruimte komt voor het beleven van liefde en plezier. De EFT-therapeut is aanwezig als medemens en als choreograaf van nieuwe en meer vloeiende dansen tussen wie belangrijk is voor elkaar. Dat doet hij door empathie en menselijkheid centraal te stellen, en door samen op zoek te gaan naar de juiste toon en passende muzikale achtergrond.

Over de spreker 

Katrien Lagrou is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ze is erkend als supervisor en opleider in de Systeemtherapie (BVRGS) en als supervisor in de Emotionally Focused Couple Therapy (ICEEFT). Ze is medewerker van EFT-België en staflid van Context (UPCKUleuven - postgraduaat relatie- en familietherapie). Daarnaast heeft ze een EFT-privépraktijk 'Huis Voor Relatietherapie' in Mechelen.

Mogelijkheid om dit webinar te herbekijken.