Postgraduaat in de cliëntgerichte psychotherapie: kinderen en jongeren (Kortrijk)

Het postgraduaat cliëntgerichte psychotherapie: kinderen en jongeren is een grondige praktische en theoretische vorming, waarbij de gevoels- en belevingswereld van kinderen, jongeren en hun context centraal staan. Deze vierjarige opleiding is wetenschappelijk onderbouwd op grond van de nieuwste inzichten uit de cliëntgericht-experiëntiële therapie, de emotion-focused therapy, de gestalt therapie en het narratieve systeemdenken. Het beoogt deskundigen te vormen die in staat zijn psychische moeilijkheden, conflicten of stoornissen en de daarmee samenhangende klachten in verschillende settings te verminderen of op te heffen. Daarnaast wil deze opleiding oog hebben voor het bevorderen van groei en weerbaarheid.

Het postgraduaat cliëntgerichte psychotherapie: kinderen en  jongeren is een grondige praktische en theoretische vorming, waarbij de gevoels- en belevingswereld van kinderen, jongeren en hun context centraal staan. Deze vierjarige opleiding is wetenschappelijk onderbouwd op grond van de nieuwste inzichten uit de cliëntgericht-experiëntiële therapie, de emotion-focused therapy, de gestalt therapie en het narratieve systeemdenken. Het beoogt deskundigen te vormen die in staat zijn psychische moeilijkheden, conflicten of stoornissen en de daarmee samenhangende klachten in verschillende settings te verminderen of op te heffen. Daarnaast wil deze opleiding oog hebben voor het bevorderen van groei en weerbaarheid.

Deze opleiding kiest resoluut voor een ervaringsgerichte aanpak. In de cliëntgericht-experiëntiële benadering staat het contact maken met de eigen onderliggende ervaringsstroom en daar symbolisering voor vinden centraal.  Dit gebeurt in het nabij zijn van een begrijpende, meezoekende, aanvaardende, authentieke en ondersteunende andere. Naast de gedegen theoretische onderbouw is de voortdurende aandacht voor de beleving en de authentieke therapeutische relatie is het vertrekpunt voor deze opleiding en ook het punt waar men steeds naar terugkeert.

Meer info over deze opleiding

Interesse?

KULAK Kortrijk
2020-2024
2935 euro per jaar (incl. kosten leertherapieweekends)