Psychologenkring ZO Limburg (PSYZOLIM)

De kring ZO Limburg is bezig in de eerstelijnszone ZOLim (Zuid Oost Limburg) en is sinds 2017 opgestart. Het werkingsgebied omvat de regio's Tongeren, Herstappe, Hoeselt, Bilzen, Riemst, Voeren.

Doelstellingen

Doelstelling 1: vertegenwoordiging
De psychologenkring is hét aanspreekpunt voor lokale psychologen en zorgverleners in de regio. Een belangrijke taak zit in de vertegenwoordiging van de psycholoog in de regio. Om deze doelstelling te verwezenlijken, onderneemt de kring volgende acties:
– Het opmaken van een sociale kaart met de erkende psychologen uit de regio. Deze sociale kaart wordt verspreid bij andere beroepsgroepen waaronder de huisarts. De verspreiding kan digitaal of op papier. Deze sociale kaart wordt ook weergegeven op de webpagina van de kring en op de website van VVKP.
– Er wordt elke kringvergadering een vast agendapunt opgenomen rond de wettelijke regelgeving van het beroep.
– Profilering van het beroep naar o.a. andere beroepsgroepen (bv. ontmoetingsavond, voordracht op huisartsenkring, kinékring,…).
– o.a. kwaliteitslabel (opleiding – specialisatie – supervisie – ervaring)

Doelstelling 2: netwerking
De psychologenkring toont (bereidheid tot) aanwezigheid op lokale overlegstructuren. Hiertoe zal de psychologenkring proactief de regio verkennen en in kaart brengen welke overlegstructuren aanwezig zijn en relevant voor psychologen. De psychologenkring zal de
mogelijkheden verkennen tot samenwerking en afstemming met actoren en voorzieningen op 2e en 3e lijn. De psychologenkring staat in voor het faciliteren van onderlinge samenwerkingen: leren kennen van elkaars werking, specialisatie,…

Doelstelling 3: deskundigheidsbevordering
De psychologenkring staat in voor het organiseren van bijscholing voor de lokale psychologen en andere zorgverleners en het aanvragen van accreditering hiervoor. De psychologenkring stemt af met andere lokale structuren. De psychologenkring verkent mogelijkheden voor intervisie/supervisie, het organiseren van bijscholing, het organiseren intervisie/supervisie,…

Bestuur
Voorzitter: Karen Penxten
Ondervoorzitter: Inge Goffart
Penningmeester: Mindy Philippeth
Secretaris: Lies Peters