07-10-21

Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers (OZZ)*, binnen de Federatie Vrije Beroepen, roept de Vlaamse regering op om de kracht van haar 60.000 zelfstandige zorgverstrekkers maximaal in te zetten voor een betere, geïntegreerde zorg, waarmee in één klap aanzienlijke gezondheids- én budgettaire winsten kunnen worden geboekt. "Die samenwerking kan alleen maar voordelen opleveren", zegt Hilde Deneyer, voorzitter van het OZZ en zelf apotheker.

"Uiteraard veronderstelt een goede samenwerking dat Vlaanderen onze elf aangesloten federaties eerst en vooral financieel erkent, dat ze de kringwerking financieel ondersteunt en dat ze de zelfstandige zorgverstrekkers, actief in de zorgraden correct vergoedt", benadrukt Hilde Deneyer. "Maar dan nog ligt de winst voor de volksgezondheid en het gezondheidsbudget voor de hand."

"Zoals deze Vlaamse regering zelf al aangaf, wil ze komen tot een efficiënter, preventiever gezondheidsbeleid met minder ziektekosten, minder ziekteverzuim en minder economische schade. Wel, de zelfstandige zorgverstrekkers zijn daarvoor de aangewezen partners, met de nodige expertise, zowel op curatief, preventief, psychologisch en maatschappelijk vlak. We staan immers dagelijks op het terrein, tussen onze patiënten en genieten hun vertrouwen. De onderlinge wisselwerking tussen de diverse beroepsbeoefenaars en disciplines, in combinatie met permanente bijscholing, zorgt voor een allesomvattende, 360 graden, kijk op en aanpak van een noodzakelijke geïntegreerde zorg."

Het is lang niet de eerste keer dat het OZZ de beleidsmakers - dit keer in het bijzonder de Vlaamse - oproept tot meer samenwerking en erkenning. "Betrek ons, gebruik onze kennis om samen stappen vooruit te zetten in onze gezondheidszorg."

*In het Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers (OZZ) zijn vertegenwoordigd: de Algemene Pharmaceutische Bond (APB), AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie (Axxon), de Belgische Vereniging der Podologen (BVP-ABP), de Beroepsvereniging voor verpleegkundigen (NVKVV), Ergotherapie Vlaanderen (EV), het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT), het Vlaams Apothekersnetwerk (VAN), het Vlaams Artsensyndicaat (VAS), de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV), de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD), de Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV), de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) en de Vlaamse Vereniging van Logopedisten (VVL)

Meer weten: contacteer Filip Horemans, woordvoerder FVB
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be