03-07-20

Het federaal parlement heeft gisteren een resolutie aangenomen waarmee het de geestelijke gezondheidszorg tegen 2030 grondig hervormd wil zien. De geestelijke gezondheidszorg was al langer het zwakke broertje in onze gezondheidszorg. Een verdubbeling van het budget tegen 2030, een adviescommissie in het RIZIV mét mantelzorgers en ervaringsdeskundigen, het oprichten van een “psycho – mut” waar psychologische hulpverlening zal uitgewerkt worden, het zijn maar enkele elementen uit de resolutie. “Dit is zonder meer een historische stap voor de geestelijke gezondheidszorg in ons land,” reageert Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen bijzonder tevreden.

De alarmsignalen in de sector geestelijke gezondheidszorg rinkelen al langer. Onderfinanciering, lange wachtlijsten, overmedicalisering, het zijn maar enkele van de problemen waar de sector mee worstelt. 
Mentaalwijs, een initiatief van ervaringsdeskundige Peter Kraewinkels en gezondheidseconoom Lieven Annemans werkten daarom een voorstel van resolutie uit om te streven naar een meer gelijkwaardige benadering van geestelijke gezondheidszorg ten aanzien van somatische gezondheidszorg. “Dat is wellicht nog het mooiste van allemaal, het zijn de ervaringsdeskundigen die de verschillende stakeholders hebben verenigd en waar de politiek naar geluisterd heeft,” aldus een trotse Koen Lowet: “we zijn blij dat we hen hebben mogen ondersteunen.”

De resolutie, vakkundig door het parlement geloodst door Els Van Hoof (CD&V), bevat enkele opvallende elementen. “De resolutie verplicht de regering om tegen 2030 het budget van de geestelijke gezondheidszorg te verdubbelen in ons land, dat is werkelijk historisch,” aldus Lowet. Bovendien worden er in het RIZIV ook 2 nieuwe structuren gecreëerd: er komt een psycho – mut, een overeenkomstencommissie waar klinisch psychologen samen met de verzekeringsinstellingen eindelijk werk kunnen maken van de terugbetaling van psychologische hulpverlening. 
Daarnaast komt er een adviescommissie in het RIZIV voor alle materie betreffende geestelijke gezondheidszorg. Die adviescommissie zal multidisciplinair samengesteld worden en bovendien vertegenwoordigers van patiënten, ervaringsdeskundigen en mantelzorgers bevatten. “We tonen hiermee de weg voor de toekomst van onze zorg. Veel te lang werd ons gezondheidszorgbudget beheerst door de achterkamertjes van het RIZIV. Hiermee kunnen we echt volop werk maken van geïntegreerde zorg waar de patiënt echt centraal staat en ook mee kan beslissen waar het geld naar toe moet gaan,” besluit Lowet.

De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen is de wetenschappelijke en professionele vereniging van klinisch psychologen in Vlaanderen. Ze vertegenwoordigt meer dan 2500 individuele klinisch psychologen: academici, clinici en studenten. 
 

Dit is zonder meer een historische stap voor de geestelijke gezondheidszorg in ons land

Koen Lowet

Dat is wellicht nog het mooiste van allemaal, het zijn de ervaringsdeskundigen die de verschillende stakeholders hebben verenigd en waar de politiek naar geluisterd heeft. We zijn blij dat we hen hebben mogen ondersteunen.

Koen Lowet

De resolutie verplicht de regering om tegen 2030 het budget van de geestelijke gezondheidszorg te verdubbelen in ons land, dat is werkelijk historisch.

Koen Lowet

We tonen hiermee de weg voor de toekomst van onze zorg. Veel te lang werd ons gezondheidszorgbudget beheerst door de achterkamertjes van het RIZIV. Hiermee kunnen we echt volop werk maken van geïntegreerde zorg waar de patiënt echt centraal staat en ook mee kan beslissen waar het geld naar toe moet gaan.

Koen Lowet