01-03-23

Alle psychologenverenigingen vertegenwoordigd in de Psychologencommissie, namelijk Appsy, BFP (BAPS,UPPCF, VOCAP, VVKP en VVSP) en UPPsy – BUPsy hebben hun akkoord gegeven voor de hervormingsplannen van Minister Clarinval voor de Psychologencommissie.

Wij kunnen weer een belangrijke stap vooruit zetten in de ontwikkeling van onze discipline ter bescherming van de burger en ter ondersteuning van de kwaliteit van het werk van alle psychologen.

Waarom nood aan een hervorming?

Samen met UPPCF heeft VVKP steeds gewezen op de problematische lacune in de wetgeving die van toepassing is op klinisch psychologen.

Doordat de WUG – wet nergens melding maakt van de Psychologencommissie als criterium voor het bekomen van de erkenning was er de facto geen bescherming meer van het deontologisch handelen van collega’s. Schorsing of zelfs schrappen uit het register van de Psychologencommissie heeft immers geen invloed op het visum en de erkenning die je nodig hebt om het beroep van klinisch psycholoog uit te oefenen.

Wat houdt de hervorming in?

Verandering ivm wetgeving

  • Een duidelijke juridische link tussen een verplichte inschrijving bij de Psychologencommissie en het verkrijgen, behouden van het noodzakelijke visum om de klinische psychologie te beoefenen. Hiervoor gaan de beide administraties aan tafel moeten zitten om te kijken wat juridisch de meest elegante weg is.
  • De wet op de titelbescherming zal ook aangepast worden en zal niet alleen maar de titel van “psycholoog” beschermen, maar ook alle samengestelde titels zoals vb. “arbeidspsycholoog” “sportpsycholoog” of “klinisch psycholoog”.
  • Vraag van collega’s klinisch orthopedagogen om onder de deontologische code van de Psychologencommissie opgenomen te worden. De tuchtinstanties van de Psychologencommissie zullen voor hun de bevoegde instantie als deontologisch orgaan opnemen. De titel van orthopedagoog zal geen bevoegdheid worden. Op deze manier zal ze haar identiteit als instituut voor de psychologen kunnen behouden.

Verandering interne werking van Psychologencommissie

  • De leden van de Plenaire Vergadering zullen rechtstreeks verkozen worden via stemming door de psychologen die geregistreerd zijn bij de Psychologencommissie. Die stemming zal verplicht worden voor alle psychologen.
  • Er zal erover gewaakt worden dat alle sectoren (klinisch, arbeid, school en onderzoek) vertegenwoordigd blijven.
  • De voorzitter en ondervoorzitter van de Psychologencommissie zullen beide psycholoog zijn, geen juristen meer die door de Minister aangesteld worden. Er zal wel een regeringscommissaris toegevoegd worden aan de plenaire vergadering.
  • Een bureau zal gevormd worden die de dagelijkse bezigheden van de staf kan ondersteunen en superviseren.

Ook dat nog

  • Bepaalde bevoegdheden van de Psychologencommissie zullen worden uitgebreid. De verplichting tot permanente vorming, die nu in onze deontologische code verankerd is, zal nu ook door de Psychologencommissie zichtbaar kunnen gemaakt worden door onder meer accreditering. Ook dit was een belangrijke verzuchting voor alle beroepsverenigingen.
  • Ook de tuchtinstanties zullen worden hervormd. Zo komt er een onderzoekskamer om te bekijken of een klacht gegrond en ontvankelijk is.

👁VVKP

De VVKP is ervan overtuigd dat deze hervorming zal toelaten om van de Psychologencommissie een volwaardig instituut te maken dat van groot belang zal zijn voor de ontwikkeling van de discipline en het beroep van psycholoog, waar het ook toegepast zal worden.

Het biedt ook een kans om als veld naar een gemeenschappelijke toekomst voor de discipline van de psychologie en hun beoefenaars te werken. Dit met een dubbele opdracht – het beschermen van de burger en het bewaken van de deontologische en kwalitatieve vereisten van ons vak.

Samen met alle beroepsverenigingen zullen wij deze hervorming dan ook volop ondersteunen en bepleiten bij de Minister Frank Vandenbroucke.

FAQ Agentschap Zorg en Gezondheid mbt de Psychologencommissie

Op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid werd de FAQ over de Psychologencommissie recent aangepast. De FAQ maakt nu melding van de opinie van Tom Balthazar, jurist van Zorgnet – Icuro, die stelt dat je moeilijk kan spreken van volwaardige beroepsuitoefening zonder het dragen van de titel.

Meer info over de Psychologencommissie vindt u in ons dossier