20-05-20

Op vraag van onze leden passen we ons systeem van lidmaatschappen aan. Vanaf nu ben je altijd voor een jaar lid van de VVKP, startend vanaf het moment dat je lid wordt. Op die manier kunnen onze leden hun diverse lidmaatschappen beter spreiden.

Op verzoek van heel wat leden schakelt de VVKP om van kalenderlidmaatschappen naar lopende lidmaatschappen. Tot voor kort hanteerde VVKP kalenderlidmaatschappen. Dit betekent dat je lid werd voor een kalenderjaar, ongeacht het moment waarop je aansloot bij VVKP. De hernieuwingsperiode ving aan op 15.11 en je lidmaatschap liep af op 27.02. Veel leden gaven aan dat in deze periode er heel wat lidmaatschappen diende hernieuwd te worden en dat dit een kostelijke zaak was. Ook voor de eigen ledenadministratie was het een hele klus. Op korte tijd moest het secretariaat een pak lidmaatschappen verwerken en als er een technisch probleem was, trof dit meteen een groot aantal leden. 

Daarom besliste het bestuur om over te schakelen naar lopende lidmaatschappen. Wie nu lid wordt van VVKP (vb. op 20.05.2020) zal voor een volledig jaar lid blijven van de VVKP (vb. tot 20.05.2021). 

Wat betekent deze omschakeling voor uw huidig lidmaatschap?

Wel, indien u lid bent geworden van de VVKP voor 31.12.2019, dan zal uw lidmaatschap vervallen op 31.12.2020.

Werd u lid na 31.12.2019? Dan is de vervaldatum van uw lidmaatschap exact 1 jaar volgend op de startdatum van uw lidmaatschap. Werd je dus lid op 02.03.2020? Dan vervalt je lidmaatschap op 02.03.2021. 

Wat doet de VVKP?

Wij nemen het op voor de klinische psychologie als discipline en voor de klinisch psychologen als beroep die de discipline beoefenen. Wij streven ernaar om klinisch psychologen op een autonome en volwaardige manier te laten integreren in onze gezondheidszorg zodat psychologische interventies beter toegankelijk worden voor de bevolking en onze gezondheidszorg een meer holistische, bio - psycho - sociale koers mag varen in plaats van de dominante biologische benadering in onze geneeskunde.  

Wij zijn de gesprekspartner geworden voor de overheid en andere stakeholders om samen beleid te maken in de ruimere gezondheids - en welzijnszorg.

Meer info over de VVKP en wat wij doen.

Sluit je nu aan!

De VVKP is een ledenvereniging, een groep klinisch psychologen die vinden dat ze samen meer kunnen bereiken door tijd, energie en financiële middelen samen te brengen. Zij beheren samen de vereniging via de Algemene Vergadering, hun inbreng in de divisies, de afvaardiging naar de Raad van Bestuur. De Corona - crisis heeft andermaal aangetoond hoe belangrijk een sterk middenveld is voor klinisch psychologen. Samen staan we sterk! 

Maak je vandaag nog lid