20-05-20

Op verzoek van de beheerders van de diverse groepslidmaatschappen hebben we de procedure eenvoudiger gemaakt om in groep aan te sluiten bij de VVKP. Vanaf nu werken we met een eenvoudige kortingscode.

De VVKP heeft de ambitie om zoveel mogelijk klinisch psychologen te verbinden. Daarom hebben we al een aantal jaren ook de mogelijkheid om in groep lid te worden van de vereniging. Je kan dus als groepspraktijk of vb. als dienst in een ziekenhuis inschrijven. Dat levert je bovendien een aardige korting op, namelijk 25 euro per groepslid. 

De groepskorting is geldig vanaf een inschrijving van min. 5 collega's. 

Hoe werkt het?

Wil je als groep aansluiten of wil je zelf aansluiten bij een bestaand groepslidmaatschap? Neem dan contact op met ons secretariaat via info@vvkp.be. Geef de namen en de mailadressen door van de leden van je groep. Je zal van ons secretariaat een unieke kortingscode krijgen per aangemeld lid. Deze kortingscode kan maar door 1 enkel mailadres gebruikt worden. Ze kan dus niet doorgegeven worden. De leden van je groep maken zich dan verder individueel lid via de gewone procedure en vullen de kortingscode in aan de hand waarvan de korting meteen verrekend wordt in het lidgeld.

Dit betekent dat de groepsbeheerder niet meer belast wordt met het voorschieten van het totale bedrag van het groepslidmaatschap. Ook zullen de leden individueel hun factuur krijgen zodat de groepsbeheerder ook ontlast wordt van deze administratie. 

Wat doet de VVKP?


Wij nemen het op voor de klinische psychologie als discipline en voor de klinisch psychologen als beroep die de discipline beoefenen. Wij streven ernaar om klinisch psychologen op een autonome en volwaardige manier te laten integreren in onze gezondheidszorg zodat psychologische interventies beter toegankelijk worden voor de bevolking en onze gezondheidszorg een meer holistische, bio - psycho - sociale koers mag varen in plaats van de dominante biologische benadering in onze geneeskunde.  

Wij zijn de gesprekspartner geworden voor de overheid en andere stakeholders om samen beleid te maken in de ruimere gezondheids - en welzijnszorg.

MEER INFO OVER DE VVKP EN WAT WIJ DOEN.

Sluit je nu aan!


De VVKP is een ledenvereniging, een groep klinisch psychologen die vinden dat ze samen meer kunnen bereiken door tijd, energie en financiële middelen samen te brengen. Zij beheren samen de vereniging via de Algemene Vergadering, hun inbreng in de divisies, de afvaardiging naar de Raad van Bestuur. De Corona - crisis heeft andermaal aangetoond hoe belangrijk een sterk middenveld is voor klinisch psychologen. Samen staan we sterk! 

MAAK JE VANDAAG NOG LID