04-11-20

Naar aanleiding van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad informeert VVKP jullie over de stand van zaken van de richtlijn voor klinisch psychologen met betrekking tot het Corona - virus

Update van de richtlijnen voor klinisch psychologen

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen vanaf 2 november 2020

Gezien de nieuwe maatregelen willen wij jullie graag op de hoogte brengen dat er geen veranderingen zijn betreffende de richtlijnen in een zelfstandige praktijk. Je kan je patiënten dus gewoon blijven zien.

Uit de analyse van het ministriëel besluit van 01/11/20 blijkt dat:
“Vrije beroepen en paramedische beroepen hun werkzaamheden kunnen voortzetten volgens de bestaande protocols.”

Ga naar het Corona Dossier om de geldende richtlijnen raad te plegen.

Hou goed contact met je patiënten en bespreek met hen wat zij de meest aangewezen vorm van begeleiding vinden. Patiënten zullen hun fysieke consultatie mogelijks weer willen uitstellen. Investeren in een goede online - tool is  aan te raden zodat je een breder aanbod kunt doen.

Bekijk ook hoe jij voor jezelf op een veilige manier kan werken en hou rekening met wat je nodig hebt. Goede zorg vertrekt  immers van goede zelfzorg.

De collega's in dienstverband ontvangen hun informatie vanuit de voorziening waarin ze werken. Indien er voor hun vragen zijn dan kunnen zij contact opnemen met de divisie voorzieningen.

Blijf zorgen ... ook voor jezelf.

 

Divisie zelfstandige praktijkvoering