09-07-20

Sommige collega's hebben brieven gekregen van de Psychologencommissie om zich alsnog in te schrijven. Dit is het standpunt van de VVKP mbt het dragen van de beroepstitel van "klinisch psycholoog".

Een aantal collega's hebben een brief van de Psychologencommissie ontvangen, via mail of via de post, met de vraag zich bij de Psychologencommissie in te schrijven. In deze brief zegt de Psychologencommissie immers dat registratie verplicht is indien men werkzaam is als ‘psycholoog’.
Volgens VVKP kan een geviseerd en erkend klinisch psycholoog zowel de klinische psychologie uitoefenen als de titel van ‘klinisch psycholoog’ dragen. Dit standpunt komt voort uit het erkenningsbesluit dat iedere klinisch psycholoog ontvangt van het Agentschap Zorg en Gezondheid, waarop het volgende te lezen valt: 
"Enig artikel. (Naam), geboren op (datum) te (plaats), wordt erkend en toegelaten de beroepstitel van klinisch psycholoog te dragen, met ingang van (datum). "(eigen cursivering)
Om misverstanden uit te sluiten heeft de VVKP, samen met UPPCF, zowel de minister van Volksgezondheid als de minister van Middenstand om verduidelijking gevraagd. De minister van Volksgezondheid heeft gereageerd, de minister van Middenstand vooralsnog niet.

Lees meer in ons dossier over de Psychologencommissie