18-05-20
Onderzoek

Graag uw medewerking voor deze belangrijke survey naar attitudes ten aanzien van psychodiagnostiek en het testgebruik in Vlaanderen.

Het Vlaams Forum voor Diagnostiek, de Belgische Federatie voor Psychologen i.s.m. EFPA én de VVKP houden een rondvraag waarin uw mening, als psychologisch geschoolde (psychologen, (ortho)pedagogen en psychologisch consulenten), wordt gevraagd over een aantal zaken die met psychodiagnostiek en het gebruik van tests hebben te maken. De uitkomsten van dit onderzoek zijn van belang voor het nemen van maatregelen om het testgebruik in Vlaanderen te verbeteren. Soortgelijke Europese en Vlaamse rondvragen gingen al door al in 2000 en 2010, zie bv.
-  een artikel in TOKK (2003)  Rondvraag naar het diagnostisch instrumentarium en de noden in Vlaanderen
-  een artikel in International Journal of Testing (2016) Testing Practices and Attitudes Toward Tests and Testing: An International Survey
Het invullen van de vragen neemt – afhankelijk of u al dan niet (intensief) aan psychodiagnostiek doet – gemiddeld 30 minuten in beslag en gebeurt anoniem. Ook indien u niet aan diagnostiek doet, hopen we dat u sommige vragen omtrent het gebruik van en attitudes tegenover psychodiagnostiek invult. Voor vragen tijdens en na je deelname, weet dat je terecht kan bij: 
-    BFP/ EFPA (mark.schittekatte@ugent.be, http://www.efpa.eu/professional-development/assessment en https://www.bfp-fbp.be/sectie-psychodiagnostiek)
-    VFD (vlaamsforumdiagnostiek@gmail.com, http://www.vlaamsforumdiagnostiek.be/ )
-    VVKP (steven.joris@vvkp.be, https://www.vvkp.be/ )

Klik hier om deel te nemen

Dank bij voorbaat!

NB.  SAVE-THE-DATE Symposium 11/12/20 ter ere van het 20-jarig bestaan van het Vlaams Forum voor Diagnostiek