OPROEP Voor deelname aan een studie over de uitwisseling van psychosociale informatie tijdens het multidisciplinaire overleg op oncologie-afdelingen

19-11-19
Onderzoek
Oproep

Binnen de onderzoeksgroep OPIH van de vakgroep Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel loopt er momenteel een studie naar het delen en bespreken van psychosociale informatie (woonsituatie van de patiënt, de familiale status, het sociaal netwerk, de mentale toestand en patiëntvoorkeuren mbt behandeling) tijdens het multidisciplinair overleg op oncologie-afdelingen. Uit de eerste resultaten van de studie blijkt dat het delen en bespreken van deze informatie eerder beperkt is. Bijgevolg willen we onderzoeken welke barrières paramedici ervaren bij de uitwisseling van psychosociale informatie en welke (potentiële) rol zij daarin kunnen opnemen tijdens het overleg.

Wie kan deelnemen?

We zijn op zoek naar psychologen en verpleegkundigen die minimum 1 jaar werkervaring hebben in oncologie. Voor deelname aan deze studie is het geen vereiste dat u deelneemt aan de MOC; andere vormen van multidisciplinair overleg (bv. teamvergaderingen, dienstoverleg, onco-overleg, …) worden mee in beschouwing genomen.

Wat wordt er concreet verwacht?

Indien u toestemt, zal u gecontacteerd worden om éénmalig deel te nemen aan een focusgroep. Focusgroepen zijn een kwalitatieve benadering om informatie te verzamelen van een vooraf bepaald en beperkt aantal mensen (8 à 10 personen per groep). Het zou de bedoeling zijn om aan de hand van enkele vragen (hoofd- en bijvragen) op interactieve wijze (uitwisselen van percepties hieromtrent) de nodige informatie te verzamelen mbt de uitwissling van psychosociale informatie tijdens multidisciplinair oncologisch overleg en de mogelijke rol van de paramedici. Afhankelijk van de interactie, discussie en nood aan pauze zal de duur van de focusgroep ongeveer 2 à 3 uren bedragen. Drank en versnaperingen zullen voorzien worden. Wij zijn er ons van bewust dat dit veel tijd en enige motivatie vraagt. Daarom zal de plaats en het moment van de focusgroep met alle betrokkenen besproken en vastgelegd worden. Deze studie betreft zuiver wetenschappelijk onderzoek, goedgekeurd door de Commissie Medische Ethiek van het UZ Brussel. Om alle informatie goed te kunnen verwerken zullen we audio-opnames maken tijdens de focusgroep. De informatie verzameld tijdens de focusgroep zal echter niet worden gedeeld met derden en volledig anoniem door het onderzoeksteam worden verwerkt. Heeft u nog bijkomende vragen en/of opmerkingen? Aarzel dan niet om ons te contacteren via onderstaande contactgegevens. Bent u nu reeds overtuigd van deelname? Dan horen wij dit graag per mail of telefonisch via Mevr. Saskia Baes (saskia.baes@vub.be of +32 (0)2 477 4767).

Alvast bedankt!

Dra. Saskia Baes
Mevr. Melina Van Gijsegem
Prof. Dr. Melissa Horlait (mhorlait@vub.be)
Prof. Dr. Mark Leys (mleys@vub.be)