Oproep deelname aan Europees project multi-familiegroepen

09-11-22

Het Universitair Psychiatrisch Centrum Z.Org te Kortenberg komt met een oproep bij u, om mee te bouwen aan een netwerk rond multi-familie groepen. Indien u zelf een multi-familie groep begeleidt in uw organisatie, of indien u kennis heeft van dergelijke groep in uw professionele omgeving, nodigen we u uit om dit kenbaar te maken.

Zoals u wellicht hebt vernomen, wordt de rol van families in de mentale gezondheidszorg sterk benadrukt in ‘het Europese Actie Plan voor Mentale Gezondheid 2013-2020’. Men streeft hierbij naar de ontwikkeling van nieuwe en moderne interventies, met een wetenschappelijke en empirische basis, en die gebruik maken van een laagdrempelige methode. Met dit doel voor ogen werd in maart 2022 een ERASMUS+ project goedgekeurd rond ‘Multi Family Groups in Mental Health’ (FA.M.HE). Dit project richt zich op multi-familie groepen met een psycho-educatief of psychotherapeutisch doel, waarin verschillende families samenkomen. 

Concreet wordt aan de multi-familie therapeut gevraagd om een vragenlijst in te vullen waarin 'een foto' wordt genomen van de multi-familie groep. Dit duurt ongeveer 10 minuten, waarbij we de antwoorden wensen te verzamelen tegen 20 november 2022. 

Vragenlijst

Meer info