01-10-20
Onderzoek
Behandelrichtlijn

De Hoge GezondheidsRaad bracht een nieuw advies uit betreffende het verantwoord gebruik van hypnose in de gezondheidszorg.

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen ten behoeve van zorgverleners met betrekking tot het gebruik van hypnose voor medische en psychotherapeutische doeleinden.

Lees meer over dit advies.

Het advies werd toegevoegd aan ons dossier over de Hoge GezondheidsRaad. 

Naar ons dossier