Hoe om te gaan met stress? Volgens psychologie ...

24-09-19
Wetenschap
Beeldvorming
Stress

Je bent je aan het voorbereiden voor een belangrijke vergadering, en de druk neemt toe. Als het nu al erg is, hoe zal je er dan mee omgaan als je er effectief moet staan in je vergadering? Zal je boven jezelf uit stijgen? Of ga je ten onder?

Psychologen hebben best wel wat te zeggen over hoe je best omgaat met stress ... zowel de chronische versie, dat bijvoorbeeld kan gaan over voortdurend beantwoorden aan hoge verwachtingen op het werk, alsook de enkelvoudige gebeurtenis versie zoals een cruciale vergadering, een sleutelpresentatie of een sportwedstrijd. 

De "Stress mindset" .. hoe kijk je naar stress?

Een concept dat aan toenemend belang wint als zijnde belangrijk in relatie tot stress is je "stress mindset". Als je erkent dat stressvolle uitdagingen je focus scherper maken, je motivatie versterkt en een kans bieden om iets te leren en iets te bereiken, dan heb je een positieve "stress mindset". In tegenstelling, stress beschouwen als iets onaangenaams, beperkend en negatief betekent dat je een negatieve "stress mindset" hebt. En er is evidentie dat dit laatste schadelijk is. Onderzoek door Anne Casper in 2017(externe link) toonde aan dat wanneer mensen geconfronteerd worden met een uitdagende dag, diegene met een positieve mindset, erin slaagden om coping strategieën te bedenken, hun prestaties omhoog konden trekken en zich energieker voelden aan het einde van die dag. Voor mensen met een negatieve stress mindset gebeurt het tegenovergestelde. 

Meer informatie over de stress mindset en andere, interessante psychologische weetjes over hoe om te gaan met stress kan je vinden in het samenvattend artikel(externe link) van collega Emma Young, staff writer voor de BPS Research Digest.