24-10-19
Wetenschap
Onderzoek
Tips

Veel studenten worstelen met het nemen van notities. Hier zijn 2 manieren om hen te helpen.

In een aula zul je vaak studenten nota zien nemen. Je zou denken dat dit in het voordeel is van de student, doordat die op die manier aangemoedigd wordt om na te denken over de leerstof en deze systematisch organiseert. Helaas hebben ontelbare studies aangetoond dat dit weinig tot geen effect heeft. Heel waarschijnlijk is dit te wijten aan de manier waarop de student nota neemt. Velen pennen gewoon letterlijk neer wat de prof vertelt. 

2 Amerikaanse psychologen Dung Bui en Mark McDaniel hebben twee manieren onderzocht om studenten te helpen beter nota te nemen. De eerste is om een gestructureerd nota - blad te voorzien dat reeds de structuur van de leerstof bevat met titels en subtitels van de leerstof. Het idee is dat hierdoor nota nemen minder mentaal belastend wordt.

De tweede methode is om studenten te voorzien met illustratieve diagrammen. Deze gaan verder dan een structuur en tonen de belangrijkste onderdelen van een systeem, met labels die uitleggen hoe de verschillende onderdelen in relatie staan tot elkaar.

Lees meer over deze studie