FOD BOSA betaalt psychologische zorg terug bij alle psychologen

01-06-23

VVKP informeert – de terugbetaling van psychologische begeleiding voor ambtenaren is een feit! €81,74 per sessie zoveel zouden ambtenaren kunnen terugkrijgen voor een bezoek bij (wel EN niet-geconventioneerde) psychologen en klinisch orthopedagogen.

Zoals in ons nieuwsbericht van 1 maart aangekondigd brengen we duidelijkheid. VVKP vroeg een gesprek met de FOD BOSA betreffende de terugbetaling van psychologische begeleiding voor haar ambtenaren. Wij kunnen bevestigen dat ambtenaren een terugbetaling tot €81,74 per sessie kunnen krijgen bij alle psychologen en klinisch orthopedagogen. 

Belang van vrije keuze van psycholoog 

In 2021-22 deed men ervaring op door ambtenaren (vooral) naar de conventie door te sturen. Er bleek een grote behoefte en echte nood om laagdrempelig bij een psycholoog terecht te kunnen. Uit hun evaluatie bleek hoe belangrijk het is dat de persoon zelf zijn of haar psycholoog kon kiezen. Waar men in het begin inzette op veerkracht wil men zich nu versterkt richten op welzijn op het werk. 

Het is opnieuw een stap in de erkenning van psychologen 

Tot eind 2024 voorziet men een laagdrempelige terugbetaling voor kwaliteitsvolle psychologische zorg. Hiervoor is terugbetaling voorzien voor de 65.000 federale ambtenaren bij een psycholoog of een klinisch orthopedagoog. De psycholoog/klinisch orthopedagoog dient ofwel over een visum te beschikken, ofwel ingeschreven te zijn bij de Psychologencommissie. Het is alweer een stap in de erkenning van de psychologen en klinisch orthopedagogen als aanbieders van kwaliteitsvolle zorg.  

Waardering voor het werk van alle psychologen 

VVKP kent de verzuchtingen van de collega’s die niet konden of wilden deelnemen aan de eerstelijnsconventie en juicht dit initiatief toe. De FOD BOSA geeft erkenning aan alle (ook niet-geconventioneerde) psychologen en ook een sessieprijs boven €80 wordt als norm bevestigd! 

Voor de eerste drie sessies wordt er een terugbetaling van maximaal €81,74 per sessie voorzien. Voor de volgende 5 sessies betaalt de FOD BOSA nog tot €11 per sessie. Dit kan gecumuleerd worden met een mogelijke terugbetaling door de mutualiteiten. 

Verbinding en draagvlak zoeken

Zoals in veel dossiers het geval is zoekt VVKP ook hier de verbinding. Samen met de klinisch orthopedagogen, de arbeidspsychologen (VOCAP en APTO) en onze Franstalige zustervereniging UPPCF streven we naar kwaliteitsvolle dienstverlening en een waardering door middel van terugbetaling.

VVKP juicht elk initiatief toe dat psychologische hulpverlening verder toegankelijk wilt maken voor burgers. Toch blijven wij nog ijveren voor meer. Wij blijven aan de weg timmeren om alle drempels weg te werken en om alle handelingen, waaronder psychodiagnostiek en psychotherapie, toegankelijker te maken.

VVKP behartigt de beroepsbelangen van alle klinisch psychologen

Onze Divisie Zelfstandige Praktijkvoering verdedigt de belangen van alle zelfstandige collega’s. Laat je stem horen en neem contact op indien je vragen of suggesties hebt. Samen met jou kunnen we blijvend inzetten op  de belangenbehartiging van alle klinisch psychologen.