Terugbetaling Psychologische Zorg voor Ambtenaren

01-03-23

BOSA kondigt terugbetaling van psychologische begeleiding voor haar ambtenaren aan. Er bestaat echter nog veel onduidelijkheid rond het initiatief.

BOSA kondigt terugbetaling van psychologische begeleiding voor haar ambtenaren bij alle psychologen aan.

Sommige leden zullen misschien al op het initiatief BOSA zijn gestoten via hun website.

Wij kennen de verzuchtingen van de collega’s die niet konden of wilden deelnemen aan de eerstelijnsconventie. Het FOD BOSA geeft erkenning aan alle (niet geconventioneerde) psychologen en ook de sessieprijs van 81 Euro wordt als norm bevestigd!

VVKP juicht elk initiatief toe dat psychologische hulpverlening verder toegankelijk wilt maken voor burgers. Wij blijven aan de weg timmeren om drempels weg te werken en om alle handelingen, waaronder psychodiagnostiek en psychotherapie, toegankelijker te maken (zie ons kompas).

Toch is er voor VVKP en de gezondheidsadministraties RIZIV en FOD nog heel wat onduidelijk over dit initiatief. Zo wordt er verwezen naar de netwerken geestelijke gezondheidszorg en lijkt er allusie gemaakt te worden naar het systeem van de eerstelijnspsychologische zorg.

 

We gaan er als VVKP alles aan doen om dit voor jullie uit te klaren.