Federale Ministerraad keurt uitstel van de Professionele Gesuperviseerde Praktijk goed

07-04-23

De goedkeuring van het uitstellen van de Professionele Gesuperviseerde Praktijk is een feit! Bekijk het volledig nieuwsbericht om meer te weten te komen.

De Federale Ministerraad keurde onlangs het uitstel van de professionele gesuperviseerde praktijk goed. De GPP zal nu verplicht worden voor iedereen die afstudeert vanaf het academiejaar 2023 – 2024. Het jaar waarin je je studies bent aangevangen zal niet meer uitmaken.

Dit jaar uitstel moet alle stakeholders de nodige tijd geven om de GPP op een goede manier vorm te geven. De VVKP werkt daar rond samen met het kabinet Vandenbroucke, de gezondheidsadministraties FOD en RIZIV en de andere beroepsverenigingen UPPCF, AFO en VVO om op basis van de eerste tewerkstellingservaring, een goede omkadering te voorzien.

Voor de VVKP blijft de GPP cruciaal om de nodige klinische competenties op te kunnen doen, aanvullend op de masteropleidingen, om de klinische psychologie autonoom te kunnen beoefenen.

Meer info over het besluit van de Federale Regering

Meer info over de GPP