Eerste resultaten onderzoek naar ervaringen met levenseindezorg tijdens corona

06-01-21
Onderzoek

Het UZ Brussel en de Vrije Universiteit Brussel bezorgden ons de resultaten van hun eerste bevraging onder zorgverleners naar hun ervaringen rond levenseindezorg in de eerste corona - fase. Tegelijk vragen ze uw medewerking voor een nieuwe bevraging rond uw ervaringen in deze tweede fase.

Resultaten eerste bevraging

Zorgverleners gaven aan dat ze tijdens de eerste COVID-19-golf goede medische zorg konden leveren aan zowel COVID- als aan niet-COVID-patiënten. Voor emotionele en spirituele ondersteuning bij patiënten bleken zij minder ruimte te hebben. Zorgverleners vertelden dat ze bij zo’n 70% van de COVID-patiënten en zo’n 50% van de niet-COVID-patiënten niet voldoende tijd hadden voor dergelijke gesprekken met patiënten en familie.

Meer info?

Hoe gaat het met de zorgverleners tijdens de tweede golf?

Hoe gaat het nu met u als zorgverlener tijdens de tweede golf? Het is belangrijk om dit te laten weten zodat maatregelen kunnen genomen worden om jullie te ondersteunen. Heeft u zorggedragen voor stervende patiënten in het ziekenhuis, het woonzorgcentrum of de thuiszorg? Vul dan een vragenlijst in over uw beleving tijdens de zorg aan een patiënt die overleden is na 15 oktober (al dan niet door COVID) via deze link: http://endoflifecare.be/coronalevenseindezorg

Naar de vragenlijst