Algemene Vergadering - nieuwe missie – visie tekst en jaarlijkse indexering lidgeld

04-07-22

VVKP blikt terug op de Algemene Vergadering die doorging op 11 juni. Op de Algemene Vergadering werd de nieuwe missie-visie tekst voorgesteld en unaniem goedgekeurd. Verder kwam er het voorstel om het lidgeld voortaan jaarlijks te indexeren, doch pas vanaf 01 juli 2023. In het onderstaande nieuwsbericht kan u terecht voor meer informatie omtrent deze onderwerpen.

Op 11 juni hield de VVKP haar jaarlijkse Algemene Vergadering. Naast de vaste items zoals de goedkeuring van het jaarverslag en de nieuwe begroting presenteerde voorzitter Patrick Engelhardt ook voor de eerste maal een heldere missie/visie tekst. De vele dossiers die de VVKP dient op te volgen, maakt dat we er soms niet altijd goed in slagen om ze uit te leggen. Als bestuur vonden we het dan ook belangrijk om een heldere missie/visie – tekst op te stellen die duidelijk aan de (potentiële) leden laat zien waar de VVKP voor staat en waar we naar toe willen.

De missie/visie tekst werd voorafgaand afgetoetst met heel wat stakeholders uit het veld en unaniem aanvaard op de Algemene Vergadering.

Ga naar de Missie-visietekst van VVKP

Ga naar de presentatie Voorstelling missie-visie tekst

Bekijk het fragment uit de Algemene Vergadering

Tot slot keken we op de Algemene Vergadering ook naar de financiële status van de vereniging en de veranderende context. Er werd voorgesteld om het lidgeld voortaan jaarlijks te indexeren, doch pas vanaf 01 juli 2023. Op die manier beperken we de impact van de forse indexstijging van dit jaar en zijn alle leden tijdig verwittigd. De Algemene Vergadering van 2023 heeft hierover nog het laatste woord.