09-10-20

Naar aanleiding van de Werelddag Geestelijke Gezondheid vraagt de WereldGezondheidszorgOrganisatie (WHO) landen om werk te maken van investeringen in de uitbouw van hun geestelijke gezondheidszorg, in het bijzonder nu de Covid-19 crisis zo’n grote druk legt op de geestelijke gezondheidszorg van mensen. De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen sluit zich aan bij deze oproep. “Wij roepen de ministers Vandenbroucke en Beke op om nu snel werk te maken van de beloofde investeringen en deze op een verstandige manier in te zetten,” aldus Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de VVKP.

Naarmate de Covid – 19 crisis langer duurt, nemen de geestelijke gezondheidszorgproblemen toe. In België was de geestelijke gezondheidszorg al langer het zieke broertje in het gezondheidssysteem. De huidige crisis dreigt dit enkel nog te versterken. “We hebben in ons land jarenlang verwaarloosd om te investeren in onze geestelijke gezondheidszorg. Slechts 6 % van ons budget gaat naar GGZ, psychologische zorg is nauwelijks toegankelijk en de bevoegdheidsverdeling is dermate dat het quasi onmogelijk is om een coherent beleid te voeren,” is Lowet kritisch. 


Zowel Vlaanderen als de federale overheid delen de bevoegdheid geestelijke gezondheidszorg. De psychologen roepen Vlaams minister Wouter Beke op om meer capaciteit vrij te maken in de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de Centra Geestelijke Gezondheidszorg. “Minister Beke moet meer werk maken van verbinding tussen de gesubsidieerde centra en de zelfstandig zorgverstrekkers op de eerste lijn. Onze sector is een lappendeken. Hij kan dat doen door zowel de zorgverstrekkers op de eerste lijn als de voorzieningen te betrekken in zijn plannen,” maakt Lowet duidelijk.


Het federale regeerakkoord voorziet in een extra 200 miljoen euro voor de geestelijke gezondheidszorg met de bedoeling om psychologische zorg toegankelijk te maken. Er wordt ook voorzien om klinisch psychologen eindelijk op te nemen in de verplichte ziekteverzekering. “We zijn erg blij met die aangekondigde stappen en we hopen dat minister Vandenbroucke er snel werk van maakt. Die bijkomende middelen kunnen nog dit jaar worden ingezet,” hoopt Lowet.


Tot slot hopen de klinisch psychologen dat de regering meer gebruik maakt van kennis uit de wetenschap van de psychologie. Lowet meent dat je capaciteit ook kan verhogen door psychologen in te zetten op beleidsniveau: “Tot op heden zijn we pas zeer laat gevraagd geweest om te participeren aan het Covid – 19 beleid, terwijl de mentale impact van de crisis zo groot is. Er valt heel wat te leren uit psychologie over hoe we mensen kunnen ondersteunen om te gaan met deze crisis. Capaciteit verhogen we niet alleen door meer klinische zorg te verstrekken, maar ook door meer in te zetten op preventie.


Meer info:
De mentale impact van Covid – 19: https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/covid-19
Werelddag Geestelijke Gezondheid 2020: https://www.who.int/campaigns/world-mental-health-day/world-mental-health-day-2020
Europese statement op deze Werelddag Geestelijke Gezondheid 2020: http://efpa.eu/news/efpa-asks-for-significant-investment-in-capacity-building-for-psychological-services
Voorbeelden van psychologisch werk op beleidsniveau: https://vvkp.be/dossiers/expertengroep-psychology-and-corona
 

Minister Beke moet meer werk maken van verbinding tussen de gesubsidieerde centra en de zelfstandig zorgverstrekkers op de eerste lijn. Onze sector is een lappendeken. Hij kan dat doen door zowel de zorgverstrekkers op de eerste lijn als de voorzieningen te betrekken in zijn plannen

Koen Lowet