Waarom een kwalificatiesysteem?

Een belangrijke doelstelling van de Divisie Psychodiagnostiek is het streven naar een kwaliteitsvolle psychodiagnostische praktijk. Daarom lijkt het interessant om in de toekomst een kwalificatiesysteem in te voeren dat kan dienen als een algemeen geaccepteerd kader voor de toetsing van het kennis- en vaardigheidsniveau op het gebied van de algemene psychodiagnostiek.

Het opstellen van een dergelijk kwalificatiesysteem heeft tot doel: 

  • Het creëren van een algemeen geaccepteerd kader voor de toetsing van het kennis- en vaardigheidsniveau op het gebied van de algemene psychodiagnostiek.
  • Het waarborgen van een minimaal kennis- en vaardigheidsniveau op het gebied van de algemene psychodiagnostiek.
  • Het waarborgen van aandacht voor de psychodiagnostiek tijdens de academische studie psychologie en in de diverse beroepsvelden.
  • Het gebruik van testmateriaal wordt beperken tot professionals die gekwalificeerd zijn om deze te gebruiken. 

Op basis van dit kwalificatiesysteem zal er binnen het Register van Klinisch Psychologen een kwaliteitslabel komen als “gespecialiseerd testgebruiker”. Zij voldoen aan alle wettelijke voorwaarden als erkend klinisch psycholoog en onderscheiden zich doordat ze zich voortdurend bijscholen en op de hoogte te stellen van alle nieuwe ontwikkelingen in het domein van de klinische psychodiagnostiek.  Op deze wijze onderscheiden gespecialiseerde testgebruikers zich van andere testgebruikers. Met een dergelijk label wenst de Divisie een kwaliteitsvolle lijst professionals uit te werken die collega psychologen, cliënten en relevante partners uit het werkveld kunnen raadplegen.

De stuurgroep van de Divisie Psychodiagnostiek zal in overleg met het VVKP-bestuur bepalen aan welke vereisten hiervoor moet voldaan zijn. In een latere fase zal hiermee ook aansluiting kunnen worden georganiseerd met het EFPA “TUAC-systeem” (Test User Accreditation Committee) om Europese mobiliteit op vlak van testgebruik te vergemakkelijken.
 

Vlaams kwalificatiesysteem voor psychodiagnostiek

De Divisie Psychodiagnostiek is momenteel een ontwerp voor een Vlaams kwalificatiesysteem aan het uitwerken. Meer informatie hierover volgt later.