Rationale samenstelling van de Divisie

In de Divisie Psychodiagnostiek zetelen experten vanuit diverse sectoren binnen het psychodiagnostisch academisch en praktijkveld. Deze vertegenwoordigers kunnen concreet werkzaam zijn binnen de ambulante praktijk, de psychiatrische instellingen, de academische instellingen en de eigen klinische praktijk. Deze oplijsting wordt echter gekenmerkt door een niet-exhaustief karakter.

De Divisie Psychodiagnostiek staat bovendien in verbinding met andere divisies binnen VVKP om kennis en ervaring te delen over bepaalde thema’s.

Divisieleden

De voorgenoemde sectoren binnen het klinisch psychodiagnostisch werkveld worden vertegenwoordigd door klinisch psychologen gespecialiseerd in volgende kennisdomeinen en/of doelgroepen:

 • Kinderen en adolescenten
 • Volwassenen en ouderen
 • Neuropsychologie
 • Forensische psychologie 
 • Testontwikkeling en psychometrie

Bovenstaande oplijsting neemt geen permanente vorm aan en kan onderhevig zijn aan verandering.

 

 • Lieve Beheydt (voorzitter) is klinisch psycholoog met een postacademische vorming in familietherapie en in psychodiagnostiek. Ze werkte sinds 1997 in het PZ Duffel als psycholoog en sinds 2019 als stafmedewerker psychodiagnostiek voor het UPC Duffel. Daarnaast werkt ze sinds 2010 in een eigen ambulante praktijk. Ze finaliseert ook een doctoraatsonderzoek bij de Universiteit Antwerpen (departement geneeskunde en gezondheidswetenschappen) en de KULeuven (klinische psychologie) over classificatie en functionele benadering bij algemene psychopathologie. Daarbij focust ze op psychomotorische vertraging en op het niveau van persoonlijkheidsfunctioneren in de klinische benadering. Haar expertise ligt in het onderbouwd psychologisch behandelen, beginnend bij de diagnostiek, van patiënten met complexe psychiatrische zorgvragen in de derdelijnszorg, met name stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en psychotische stoornissen. Daarbij leidt zij ook studenten op in klinische psychodiagnostiek tijdens hun stagejaar. Lieve is lid van het dagelijks bestuur van het Vlaams Forum Diagnostiek. Een belangrijke focus in haar werk is het ontwikkelen van een transdisciplinair behandelplan.
 • Mercedes De Weerdt is klinisch psycholoog en studeerde in 2004 af aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) als licentiaat in de klinische psychologie en criminologie. Momenteel volgt Mercedes een opleiding in de relatie-, gezins- en systeemtherapie. Mercedes was als docent verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en heeft diverse vakken gedoceerd binnen de persoonlijkheidspsychologie. Daarnaast was zij stafmedewerker binnen het Atelier voor Testonderzoek, Observatie en Media (ATOM). Als onderzoeker en docent heeft Mercedes expertise opgebouwd in gedrags- en persoonlijkheidsdiagnostiek en de toepassingsmogelijkheden van de MMPI-A/2-(RF) in de forensische sector. Momenteel werkt zij aan Thomas More Antwerpen als coördinator van het Leercentrum (inclusief testotheek voor Toegepaste Psychologie en Logopedie/Audiologie) en als Klinisch psycholoog in zelfstandig bijberoep.
 • Kasia (Katarzyna) Uzieblo is klinisch psycholoog en is als senior onderzoeker verbonden aan de Forensische Zorgspecialisten (Vander Hoevenkliniek, Utrecht, Nederland). Daar maakt zij ook deel uit van het diagnostisch team; in deze functie voert ze onder meer risicotaxaties bij forensisch psychiatrische patiënten uit. Tevens is ze als gastprofessor aangesteld aan de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel, alwaar ze respectievelijk forensische psychologie en criminologische psychologie doceert. Voorheen werkte ze als hoofdlector aan de Thomas More hogeschool waar ze het postgraduaat Forensische Psychodiagnostiek & Counseling opstartte. Kasia Uzieblo geeft verder les binnen het postgraduaat Forensische Psychodiagnostiek & Counseling (Thomas More) en binnen de permanente vorming Forensische Psychiatrie & Psychologie (UA, VUB, Ugent en KU Leuven). Daarnaast treedt ze op als PCL-R trainer (RINO-groep, Utrecht) en geeft ze jaarlijks menige lezingen over diverse onderwerpen relevant voor het forensisch psychologisch/psychiatrisch werkveld (o.a. psychopathie, risicotaxatie, zedendelinquentie en kwetsbare verdachten). Ze is de oprichtster en huidig voorzitster van de VVKP-divisie Forensische Psychologie. Voorts zetelt ze in het bestuur van NL-ATSA, een vereniging die zich inzet voor de preventie van zedendelicten en zet ze zich in voor de Society for the Scientific Study of Psychopathy (SSSP), een wetenschappelijke vereniging voor de studie van psychopathie. Ze is tevens lid van de Association for the Treatment of Sexual Abusers (ATSA). Haar voornaamste onderzoeksinteresses zijn psychopathie, seksueel geweld en huiselijk geweld. Verder zet ze zich met haar onderzoek in voor de verdere optimalisatie van de forensisch-psychologische psychodiagnostiek. Haar werk aangaande de voorgenoemde onderwerpen is inmiddels in diverse (inter)nationale wetenschappelijke en professionele tijdschriften gepubliceerd. In de praktijk voert ze gerechtelijke expertises uit.
 • Hella Thielen is klinisch psycholoog (volwassenen) en neuropsycholoog. Zoekend naar een ambitieus academisch klimaat, verhuisde zij in 2012 van Nederland naar België om aan de KU Leuven klinische psychologie te gaan studeren. Tijdens haar bachelor en master klinische en gezondheidspsychologie raakte zij overtuigd van het belang van kwaliteitsvolle psychodiagnostiek, ontwikkelde zij een kritische geest en werd zij gegrepen door de neuropsychologie. Na haar afstuderen in 2017, werkte zij als klinisch neuropsycholoog in Revalidatieziekenhuis RevArte. Hier deed zij belangrijke ervaring op in neuropsychologische diagnostiek en neurorevalidatie bij zowel patiënten met een niet-aangeboren hersenletsel als geriatrische patiënten. In 2019 voltooide zij met succes de permanente vorming klinische neuropsychologie. Gedreven door haar ervaringen als klinisch neuropsycholoog, startte zij in 2018 aan een doctoraatsproject. Het bevorderen van kwaliteitsvolle neuropsychologische diagnostiek is één van de speerpunten van dit doctoraat.
 • Tim Bastiaens is klinisch psycholoog (KU Leuven, 1995-2000) en gedragstherapeut (KU Leuven, 2002-2005). Van 2005 tot 2007 volgde hij de Postacademische opleiding Klinische Psychodiagnostiek, waarin hij tot op heden betrokken is als opleider en supervisor (KU Leuven, VUB, UGent). Sinds 2000 is hij klinisch werkzaam aan het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven, waar hij sinds 2010 hoofd is van het Expertisecentrum Klinische Psychodiagnostiek en stageverantwoordelijke psychologie binnen de dienst volwassenen. Recent doctoreerde hij (2014-2018, KU Leuven) over het DSM-5 Sectie III persoonlijkheidsmodel, onder het promotorschap van prof. dr. Laurence Claes. Terugkerende onderwijsactiviteiten betreffen praktijkillustraties in het vak Klinische psychodiagnostiek (B-KUL-P0M51a, prof. dr. L. Claes), gastcolleges in het vak Werkvelden in de psychologie (KUL-P0M38a, prof. dr. J. Vlaeyen), gastcolleges binnen Gedrags-en persoonlijkheidsdiagnostiek (VUB-4003709ENR, prof. dr. I. Baetens), gastcolleges binnen de Interuniversitaire Opleiding Specialisatie Psychiatrie (Eerste jaar, i.s.m. prof. dr. G. Lemmens en tweede Jaar, i.s.m. prof. dr. B. Lowyck), en gastcolleges binnen het Postgraduaat Psychodiagnostiek (dr. E. Debeer, dr. L. Bastiaansen) en het Postgraduaat Forensische Psychodiagnostiek & Counseling (i.s.m. prof. Dr. K. Uzieblo, Thomas More Hogeschool).
 • Gita Vermeiren is klinisch psycholoog en is reeds 19 jaar werkzaam in een acuut psychiatrische crisissetting (PAAZ). Hier heeft Gita o.a. mee de depressiegroep uitgebouwd, het dagziekenhuis gecoördineerd en zich voor een groot stuk toegelegd op psychodiagnostisch onderzoek (vnl. persoonlijkheidsdiagnostiek en diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen). Gita begeleidt ook de stages van psychologisch consulenten wat betreft psychodiagnostiek. Gita is ruim 10 jaar aan de slag als zelfstandig klinisch psycholoog en  heeft ervaring met uiteenlopende (psychiatrische) problemen en moeilijkheden (stress, burn-out, depressie/stemmingsstoornissen, levensfaseproblematiek, ontwikkelingsstoornissen: autismespectrumstoornissen en ADHD,…). Recent is Gita gestart met Elentrik, een inspirerende ondersteuningsgroep voor volwassenen met ADHD.
 • Joyce Van Den Meersschaut is klinisch psycholoog met bijzondere interesse voor psychodiagnostiek. Van 2017 tot 2019 volgde ze de Permanente Vorming Klinische Psychodiagnostiek (VUB, KU Leuven, UGent), waarvoor ze tot op heden fungeert als coördinator. Klinische praktijk beoefent ze vooral bij BRUCC, het ambulant centrum voor psychologische dienstverlening (1ste lijn) van de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen van de VUB, waar zij praktijk, onderzoek en onderwijs over psychodiagnostiek bundelt in een streven naar evidence-based practice. Als universitair assistent draagt zij haar praktijkervaring vol passie over in de masteropleiding Psychologie aan de VUB, met name in de opleidingsonderdelen ‘Psychodiagnostiek Kinderen en Adolescenten’ en ‘Psychodiagnostiek Volwassenen'. Haar doctoraatsonderzoek focust op het interpersoonlijk functioneren bij persoonlijkheidspathologieën.