Vorming en opleiding voor forensisch psychologen

Overzicht opleidingsmogelijkheden

Momenteel biedt geen enkele masteropleiding psychologie een diepgaande specialisatie in de forensische psychologie aan. De geïnteresseerde masterstudent en de practitioner kunnen zich wel dankzij de volgende langdurige opleidingen verder specialiseren in de forensische psychologie:

Kortdurende opleidingen georganiseerd door de divisie Forensische Psychologie

De divisie Forensische Psychologie werkt momenteel aan een aanbod van vormingsinitiatieven als master-classes en trainingen in de forensische psychologie. Meer informatie volgt.

Ondersteuning van relevante vormingen door VVKP & divisie Forensische Psychologie

Organiseer je zelf een kwaliteitsvolle, relevante vorming aangaande een forensisch-psychologisch thema en je wil deze vorming laten ondersteunen door VVKP en de divisie Forensische Psychologie, dan mag je een gemotiveerd schrijven met een duidelijke beschrijving van de inhoud van de vorming, de spreker(s) en de doelgroep, en een link naar de website of een flyer, naar divisieforensischepsychologie@vvkp.be sturen met als titel “Sponsering vorming”.

Deze aanvragen zullen maandelijks door de divisieleden en het VVKP-bestuur beoordeeld worden (deadline: telkens laatste vrijdag van de maand). Hierbij zullen de volgende criteria gehanteerd worden: evidence-based kader van de inhoud van de vorming, expertise spreker(s) en relevantie voor de doelgroep. Een belangrijke bijkomende voorwaarde vormt het aanbieden van een korting bij inschrijving voor VVKP-leden.

Bij goedkeuring door het VVKP-bestuur en de divisieleden zal deze vorming op de website van de divisie Forensische Psychologie, de Facebook pagina en de LinkedIn-pagina van de divisie gepost worden. Daarnaast wordt deze opgenomen in de reguliere VVKP - agenda. 

Gelieve rekening te houden met een beoordelingstijd van circa 4 weken.

Externe vormingen

Online opleiding rond seksueel geweld voor zorgverleners in ziekenhuizen

In opdracht van de FOD Volksgezondheid organiseert de International Centre for Reproductive Health (ICRH) – Universiteit Gent een online opleiding rond seksueel geweld voor zorgverleners in ziekenhuizen, zoals verpleegkundigen, vroedvrouwen, artsen, psychologen en sociaal werkers, actief op sleuteldiensten als spoed, gynaecologie, urologie, gastrologie, pediatrie, geriatrie, sociale dienst en psychiatrie.
De opleiding heeft als doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de identificatie, de behandeling en de doorverwijzing van slachtoffers van seksueel geweld.

Meer info?