Hieronder vind je een overzicht van vormingen en studiedagen

  • die VVKP zelf organiseert
  • die andere organisaties organiseren en waar je eventueel als VVKP-lid korting op krijgt.

 

Bekijk ook het archief

BRUCCpro De rol van het cerebellum bij sequenties en automatisatie van sociale acties

Tijdens deze sessie ligt de focus op de sociale neurowetenschap, of de neurologische onderbouwing van sociale cognitie, in het bijzonder bij de vorming van persoonsindrukken met betrekking tot eigenschappen, overtuigingen, doelen enzovoort.
12u30 tot 13u30
Online,
Algemene klinische psychologie

BRUCCpro Cognitieve disfuncties bij Parkinson

In deze expertsessie geeft professor Deroost een overzicht van de cognitieve disfuncties die gepaard gaan bij deze ziekte die onder het brede publiek vooral gekend is als een bewegingsstoornis.
12u30 tot 13u30
Online,
Algemene klinische psychologie

BRUCCpro Het potentieel van sport om mentaal welzijn van jongeren te versterken

Deze expertsessie zal stilstaan bij het potentieel van sport om het mentale welzijn van jongeren te versterken. 
12u30 tot 13u30
Online,
Algemene klinische psychologie

BRUCCpro Mentaal welzijn en topsport

Terwijl er recent meer aandacht aan wordt besteed, hebben sportpsychologen in de begeleiding van atleten steeds het belang van het mentaal welzijn vooropgesteld. Tijdens deze expertsessie zal hier dieper op in worden gegaan.
12u30 tot 13u30
Online,
Algemene klinische psychologie

BRUCCpro Empathie als kernconcept binnen persoonlijkheids(dis)functioneren

Persoonlijkheid komt hoofdzakelijk tot uiting wanneer ‘het zelf’ in interactie treedt met de brede sociale omgeving. Om die reden worden persoonlijkheidspathologieën belicht als interpersoonlijke stoornissen. Om adaptief in contact te treden met ‘de ander’ of de sociale omgeving, zijn vaardigheden in empathie onontbeerlijk. Tijdens deze expertsessie gaat men hier ook dieper op in.
12u30 tot 13u30
Online,
Algemene klinische psychologie