Hieronder vind je een overzicht van vormingen en studiedagen

  • die VVKP zelf organiseert
  • die andere organisaties organiseren en waar je eventueel als VVKP-lid korting op krijgt.

 

Bekijk ook het archief

Keuzemodule "Met de existentiële grondlaag in supervisie"

Op 18 mei vindt de keuzemodule ‘Met de existentiële grondlaag in supervisie’ plaats in het kader van permanente vorming voor supervisoren.
9u30 tot 13u
UPC Duffel, Duffel
Algemene klinische psychologie

Congres Persoonlijkheidsstoornissen ‘Over de Grens’

Op 24 mei 2024 vindt het jaarcongres Persoonlijkheidsstoornissen plaats in de instelling Sint-Annendael Grauwzusters te Diest. Organized by: Kenniscentrum.
Van 9u tot 17u
Begijnhof Diest, Diest
Algemene klinische psychologie

Webinar: Eten als groeithema. Wat als haperend eetgedrag en body issues opduiken in je therapieruimte?

19:30u-21:30u
Online,
Algemene klinische psychologie

BRUCCpro Mentaal welzijn en topsport

Terwijl er recent meer aandacht aan wordt besteed, hebben sportpsychologen in de begeleiding van atleten steeds het belang van het mentaal welzijn vooropgesteld. Tijdens deze expertsessie zal hier dieper op in worden gegaan.
12u30 tot 13u30
Online,
Algemene klinische psychologie

Symposium Cognitieve revalidatie bij hersenletsels

Om 19u
RADar, Roeselare
Algemene klinische psychologie

Webinar: Slaap bij jongeren met ADHD

Dit VVKP-webinar focust op slaap bij jongeren met ADHD.
19:00 - 20:00
Online,
Algemene klinische psychologie
Eerstelijnspsychologie
Neuropsychologie
Psychotherapie

PraxisP Professional: Collaboratieve zorg op school: Krachtig werken met gezinnen met een vlucht- of migratieverhaal

PraxisP Professional is een lezingenreeks georganiseerd door PraxisP voor professionelen die werkzaam zijn in het psychologisch of pedagogisch werkveld, zoals psychologen, pedagogen, leerkrachten, CLB-medewerkers, maatschappelijke werkers, psychiaters, (huis)artsen, beleidsmakers of onderzoekers. In deze lezingen wordt actuele en wetenschappelijk onderbouwde informatie geboden over diverse psychologische en pedagogische vragen en problemen. De lezingen worden steeds gegeven door medewerkers van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven) die expert zijn in het betreffende domein.
van 19u15 tot 21u15
PraxisP, Leuven
Algemene klinische psychologie

Studiedag Dubbele impact van Suïcidaliteit en Verslaving

Welkom op de studiedag “dubbele impact van suïcidaliteit en verslaving”, gericht aan hulpverleners en naasten. Tijdens deze dag laten we tal van experten hun ervaringen en praktische tips met jou delen.
9u30 tot 15u
Psychiatrisch Centrum Sint-Norbertushuis, Congrescentrum De Kleiput (gebouw 18), Duffel
Algemene klinische psychologie

Save the date | Congres "Gebruik van psychofarmaca bij personen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag vanuit een Quality of Life perspectief"

Een organisatie van HOGENT Equality//ResearchCollective, P.C. Dr. Guislain, UGent en UZ Gent
Vormingscentrum Guislain Congrescentrum, Gent
Algemene klinische psychologie

BRUCCpro Empathie als kernconcept binnen persoonlijkheids(dis)functioneren

Persoonlijkheid komt hoofdzakelijk tot uiting wanneer ‘het zelf’ in interactie treedt met de brede sociale omgeving. Om die reden worden persoonlijkheidspathologieën belicht als interpersoonlijke stoornissen. Om adaptief in contact te treden met ‘de ander’ of de sociale omgeving, zijn vaardigheden in empathie onontbeerlijk. Tijdens deze expertsessie gaat men hier ook dieper op in.
12u30 tot 13u30
Online,
Algemene klinische psychologie