Workshop: Body and mind: Lichamelijke klachten en psychopathologie

Algemene klinische psychologie
Eerstelijnspsychologie
Psycho-oncologie
Psychotherapie

Data van dit evenement

19.30 - 21.30
The Human Link
Grotesteenweg 93 , 2600 Berchem

Lichamelijke klachten zijn vaak onderdeel van angst en depressie, van posttraumatische en
allerlei andere stressproblemen en ze vormen de kern van diagnoses zoals somatische
symptoom¬stoornis (DSM-V) en “bodily distress” stoornis (ICD-11). Bovendien leidt een
aanzienlijk aantal medische consultaties in de eerste en tweede lijn niet tot een aantoonbare
dysfunctie als oorzaak van de klachten, waarna ze gelabeld worden als psychosomatisch,
nonspecifiek, stressgerelateerd, medisch onverklaard (of onvoldoende verklaard) of als
functioneel. In psychotherapeutische behandelingen worden lichamelijke klachten vaak
beschouwd als epifenomenen van psychopathologie en dus zelden in de focus genomen,
en/of ze worden beschouwd als het gevolg van hypervigilante aandacht voor het eigen
lichaam en verkeerde interpretaties van autonome arousal.


In deze avondlezing wordt op grond van recente onderzoeksbevindingen een ander model
voorgesteld om lichamelijke klachten en hun vaak losse of afwezige relatie met lichamelijke
dysfunctie te begrijpen. In dit model ontstaat de perceptie van lichamelijke klachten uit een
dynamische interactie tussen impliciete predicties door het brein (“predictive processing”)
en somatische input uit het lichaam. Verschillende factoren bepalen het relatieve aandeel
van deze impliciete predicties versus feitelijke lichamelijke input in de perceptie van
klachten. Onder bepaalde omstandigheden kunnen lichamelijke klachten ontstaan zonder
feitelijke input van lichamelijke signalen in de vorm van somatoviscerale illusies (nocebo). In
deze visie wordt symptoomperceptie begrepen als een perceptueel proces en spelen
(mis)interpretaties van waargenomen sensaties een secundaire rol. De klinische implicaties
van deze andere visie komen tijdens het verhaal ruimschoots aan bod. 

Praktisch:

❑ Kostprijs: € 75
❑ Inschrijven: via e-mail admin@thehumanlink.be, inschrijving definitief na betaling
(factuur wordt bezorgd).