Webinar: infosessie GPP - inschrijvingen stopgezet - u kan uitgesteld de opname aanvragen via https://platform.vvkp.be/nl/vorming/2e9cfc64-8a54-11ee-a364-00163e4709d8

In dit webinar maken we van de gelegenheid gebruik om een stand van zaken te geven rond de geplande veranderingen binnen de gesuperviseerde professionele praktijk en wat deze precies betekenen voor zowel studenten als stagemeesters en het werkveld.

Algemene klinische psychologie

Data van dit evenement

17u-19u

In dit webinar maken we van de gelegenheid gebruik om een stand van zaken te geven rond de geplande veranderingen binnen de gesuperviseerde professionele praktijk en wat deze precies betekenen voor zowel studenten als stagemeesters en het werkveld. Daarnaast voorzien we ruimte om alle bezorgdheden van studenten en professionals te aanhoren en te capteren, zodat we deze kunnen overmaken aan de beleidsmakers. 

Vragen kunnen op voorhand worden ingestuurd via volgende link.

Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met onze collega's orthopedagogen van VVO.

  • Wanneer? 29/01/2024 (17u-19u)
  • Prijs? Gratis voor leden, €20 voor niet-leden
  • Hoe? Psychologen en studenten* psychologie kunnen zich inschrijven voor dit webinar via onderstaande link**:

Inschrijven

*Studenten kunnen zich gratis inschrijven - zij moeten zich hiervoor wel eerst (gratis) lid maken van VVKP. Dit kan hier.

**Orthopedagogen en studenten orthopedagogie kunnen zich inschrijving via het inschrijvingsformulier van VVO.