Webinar: Afstand & adoptie in de therapieruimte: volwassen geadopteerden

Algemene klinische psychologie

Data van dit evenement

19u30 tot 20u30

Waar gaat het over?

Op volwassen leeftijd botsen geadopteerden soms op traumatische (verlies)ervaringen uit het verleden voor, tijdens of na adoptie. Helaas merken we dat het niet altijd even evident is om hier erkenning voor en goede ondersteuning bij te krijgen. Welke thema’s spelen er bij afstand en adoptie, en hoe herken je ze? Wat zijn mogelijke stappen in de begeleiding? 

Voor wie: Iedereen die volwassen geadopteerden begeleidt.

Voorkennis: geen nodig

Leerresultaten

- Kennis hebben van de thema’s die samenhangen met adoptie.
- Vaardigheden hebben om adoptiespecifieke thema’s in te brengen tijdens een begeleiding.
- Kennis hebben van de adoptiesector in Vlaanderen en naar welke organisaties je gericht kan
doorverwijzen

Over de spreker

Kristina Van Remoortel is klinisch psycholoog en werkt sinds 2017 bij Steunpunt Adoptie. Als nazorgmedewerker biedt zij psycho-sociale ondersteuning aan zowel binnen- als buitenlands volwassen geadopteerden.

Tarief

VVKP-leden: Gratis

Niet leden: 10€

DEADLINE INSCHRIJVINGEN: 25/03/2024 om 24u

INSCHRIJVINGSLINK

Ontdek nog meer webinars hier