Wil jij je engageren om een vertrouwenspersoon voor collega's in de buurt te worden? Dan is deze opleiding iets voor jou.

Algemene klinische psychologie
Eerstelijnspsychologie
Psychotherapie

Data van dit evenement

9:30 - 16:30
Oude Graanmarkt 48 , 1000 Brussel

Algemene info

Met Psy4psy willen we meer aandacht voor voor psychologen die het moeilijk hebben in de uitoefening van hun beroep. We willen investeren in (zelf)zorg en de ontwikkeling van een laagdrempelig zorgaanbod voor psychologen in nood.

Meer informatie over het project vind je hier.

Inhoud van de opleiding

Deel 1: Theoretisch kader + herkennen en bespreekbaar maken van (zelf)zorg:

 • Rol van vertrouwenspersoon: eerste opvang en collegiale steun (verschil met therapie)
 • Wat zijn typische werkgerelateerde problemen bij psychologen en wat maakt hen kwetsbaar?
 • Laagdrempelig inschatten van de ernst
  • Herkennen van verschillende problematieken: stress, overspanning, burn-out, secundaire traumatisering, trauma, depressie, conflicten, enz
  • Boodschap: beter voorkomen - een juiste inschatting maken is belangrijk 
 • Detectie: herkennen van signalen en problemen aan de hand van casussen

Deel 2: Eerste collegiale opvang en motivationeel doorverwijzen:

 • Gespreksvaardigheden om collega’s te stimuleren tot zelfzorg
  • Fungeren als een aanspreekpunt voor psychologen in nood of hun collega’s en/of leidinggevenden
  • Bespreekbaar maken van zelfzorg op een collegiale manier
  • Tips naar collega’s om iemand te verwijzen naar een vertrouwenspersoon
  • Tips naar de psycholoog in nood:
   • Ter recuperatie
   • Ter aanvaarding
   • Omgaan met tijdelijk stoppen met werken (ziekteverlof)
   • Psycho-educatie
   • Omgaan met valkuilen en coping
   • Richtlijnen voor reïntegratie
 • Motiveren naar extra zorg
 • Tips naar sensibiliseren van psychologenkringen 

Inschrijven

Interesse om deel te nemen? Stuur dan een mailtje naar de projectcoördinator, Ellen Excelmans (ellen.excelmans@vvkp.be).