Artikel in de kijker

Het nieuwe decreet geestelijke gezondheid: gevolgen voor de praktijk en organisatie van de geestelijke gezondheidszorg

Kathleen De Cuyper en Chantal Van Audenhove


Inleiding

Op 5 april heeft de Vlaamse overheid een nieuw Decreet betreffende de organisatie en ondersteuning
van het geestelijke gezondheidsaanbod uitgevaardigd (Vlaamse Regering, 2019). Dat
decreet – kortweg decreet geestelijke gezondheid – opent een aantal nieuwe perspectieven
voor een betere en meer toekomstgerichte geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Vlaanderen.
In dit artikel schetsen we de achtergronden van waaruit het nieuwe beleid zich heeft
ontwikkeld. Vervolgens vatten we de belangrijkste elementen van het nieuwe decreet samen.
Daarna lichten we de noodzakelijke hervormingen van de ggz toe die de Vlaamse
overheid met deze nieuwe beleidsmaatregelen wil faciliteren, evenals de uitdagingen – ook
voor de klinisch psychologen – die ermee gepaard gaan (De Cuyper, Van Ingelgom, & Van
Audenhove, 2018). In een afsluitende paragraaf plaatsen we het decreet geestelijke gezondheid
binnen het geheel van de beleidskeuzes die de Vlaamse en federale overheid voor
de (geestelijke) gezondheids- en welzijnssector de voorbije jaren hebben gemaakt...

Lees het volledige artikel in onderstaande PDF