Samenstelling

IFIC wordt beheerd door de sociale partners: vakbonden en werkgevers ondersteund door een professioneel team.

Meer informatie over de medewerkers en de samenstelling van de raad van bestuur kan je terug vinden op de website van IFIC.

Naar de website van IFIC

Wat was de bedoeling van het classificatiesysteem?

Naar aanleiding van ondermeer de witte woede groeide bij de overheid het besef dat zij, om de zorg te verzekeren, de gezondheidszorgberoepen (financieel) aantrekkelijker moesten maken.  Vooral vanuit de verpleegkundigen werd geschreeuwd om een herwaardering en hogere looninschaling. 

In het regeerakkoord van 2015 staat dat de regering de verdere uitbouw van het door werkgevers en werknemers opgezette systeem van functiekwalificatie in de zorg zal gebruiken als leidraad voor de herwaardering van het beroep van verpleegkundige.

Vanaf 2016 werd hiervoor een recurrent RIZIV-budget vrij gemaakt voor de implementatie in de federale privésector van de gezondheidszorg en werden door IFIC de nodige instrumenten ontwikkeld om de beroepen uit deze sector in te schatten en met een mathematisch systeem in te schalen.

Op wie heeft de IFIC – invoering van een nieuwe functieclassificatie betrekking?

Federale privé - sectoren

Het Paritair Comité 330 omvat heel wat sectoren. We sommen eerst de sectoren op die na de zesde staatshervorming federaal zijn gebleven:

PC 330.01.10 - Algemene en psychiatrische ziekenhuizen
PC 330.01.10 - Forensisch Psychiatrische Centra
PC 330.01.30 - Thuisverpleging
PC 330.01.41 - Federale Revalidatiecentra
PC 330.01.53 - Wijkgezondheidscentra
PC 330.01.55 - Diensten voor het bloed van het Rode Kruis

Meer info op de IFIC - website

Vlaamse geregionaliseerde sectoren

Na de zesde staatshervorming werden volgende sectoren overgeheveld van federale naar Vlaamse bevoegdheid: 

PC 330.01.10 - Psychiatrische Verzorgingstehuizen
PC 330.01.10 - Categorale ziekenhuizen
PC 330.01.20 - Ouderenzorg
PC 330.01.41 - Autonome revalidatiecentra
PC 330.01.51 - Initiatieven voor beschut wonen

Meer info op de IFIC - website