Vraag en antwoord met betrekking tot al dan niet inschrijven bij de Psychologencommissie

Naar aanleiding van de VVKP - communicatie dat de inschrijving bij de Psychologencommissie niet wettelijk verplicht is om de klinische psychologie uit te oefenen, ontvingen we een aantal brieven. Het bestuur ontwikkelde daarop deze "Vraag en antwoord" pagina.

1. Roept de VVKP op om zich niet meer in te schrijven bij de Psychologencommissie?

Neen, op geen enkel moment heeft de VVKP opgeroepen om zich niet meer in te schrijven. De VVKP wenst enkel dat haar leden correct geïnformeerd zijn en stelt dat een inschrijving bij de Psychologencommissie niet wettelijk verplicht is om de klinische psychologie te beoefenen. Alle collega’s zijn daar dus vrij in.

2. Is deontologie essentieel volgens VVKP?

Jazeker, deontologie is essentieel voor het werk van de klinisch psycholoog. Alle klinisch psychologen zouden derhalve onderworpen moeten worden aan het gezag van een deontologisch orgaan beheerd door klinisch psychologen en verplicht worden om de deontologische code te volgen.

3. Is de Psychologencommissie nog in staat om de deontologie van klinisch psychologen te beschermen?

Neen, daar ligt de kern van het probleem. De klinisch psycholoog is nu een erkend gezondheidszorgberoep, onze voogdijminister is de Minister van Volksgezondheid. De Psychologencommissie heeft de Minister van Middenstand als voogdijminister. De minister van Volksgezondheid houdt op dit moment geen enkele rekening met de adviezen (zover die er zijn) van de Psychologencommissie. Het feit dat de Psychologencommissie zich (nog) niet onder de voogdij van de Minister van Volksgezondheid plaatst, maakt dat de deontologie van klinisch psychologen momenteel niet meer beschermd is.  

4. Legt de VVKP een standpunt op?

Neen, de VVKP informeert de betrokken actoren (mutualiteiten, administraties, …) over de stand van zaken met betrekking tot de uitoefening van het beroep van klinisch psycholoog: de wet op de GGZ – beroepen, de beschikbaarheid van de visa, de voorbereiding van de professionele stage, …

5. Strijdt de VVKP voor de ontvoogding van de klinisch psycholoog?

Absoluut, sterker nog, wij gaan voor de ontsluiting van de klinisch psycholoog. Jarenlang heeft ons beroep bestaan buiten de gezondheidszorg, terwijl die gezondheidszorg gedomineerd werd door een totale medicalisering. Daar komt nu een “psychologisering” bij. De strategie van VVKP is om die medicalisering te laten evolueren naar een meer bio – psycho – sociaal denken door het systeem van binnenuit te veranderen. De autonome positie van de klinisch psycholoog biedt ons een goede uitgangspositie hiervoor, doch het zal de inspanning van elke klinisch psycholoog vragen om dit waar te maken.

6. Blijven wij solidair met onze collega’s niet – clinici?

Uiteraard, binnen de BFP was er een akkoord met onze collega’s uit de andere sectoren om de Psychologencommissie over te hevelen naar Volksgezondheid op voorwaarde dat de collega’s uit de andere sectoren vrijwillig zich onder het gezag van dat deontologisch orgaan konden plaatsen. De VVKP was de enige beroepsvereniging die haar leden verplichtte om zich in te schrijven bij de Psychologencommissie.

8. Is VVKP lidmaatschap een (wettelijke) verplichting?

Neen, lidmaatschap bij de VVKP is een vrijwillige keuze. De enige wettelijke verplichting om het beroep van klinisch psycholoog uit te kunnen oefenen is het visum uitgereikt door de FOD Volksgezondheid en de erkenning uitgereikt door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Wel is het zo dat het lidmaatschap VVKP heel nuttig is en door sommige actoren (vb. bepaalde mutualiteiten) wordt het zodanig belangrijk geacht dat zij het verplichten. 

9. Is de Psychologencommissie een beroepsorganisatie?

Neen, dit is het grote misverstand. De taak van de Psychologencommissie is om onze cliënten/patiënten te beschermen. Als VVKP hebben we de Psychologencommissie hier herhaaldelijk op gewezen. Een orgaan dat zowel de deontologie bewaakt als de belangen behartigt, en als dusdanig voor rechter en partij speelt is, is ethisch niet verdedigbaar.