Wat is Amma?

AMMA is een onderlinge verzekeringsmaatschappij aktief in de zorgsektor , een niet-commerciële onderneming zonder winstoogmerk, 70 jaar geleden opgericht door de zorgverleners zelf.

Een noodzaak voor zelfstandigen

Als zelfstandige draagt u reeds vele kosten zelf. Denk echter niet dat alleen uw collega’s  een beroepsfout kunnen begaan en dat u zich hiervoor niet moet verzekeren. U werkt voor eigen rekening en dus kan elke beroepsfout waarvoor een patiënt u aanspreekt u worden aangerekend .

Onontbeerlijk voor werknemers

Indien u als werknemer bent tewerkgesteld, bij voorbeeld  in een ziekenhuis of zorginstelling, kan uw werkgever u, volgens de bestaande wetgeving, een « zware fout » of een « lichte, repetitieve fout » verwijten en verhaal op u uitoefenen. Daarenboven wijst de praktijk uit dat een rechter soms een « normale fout » kwalificeert  als « zware fout». Tenslotte heeft een patiënt ook het recht om u persoonlijk aan te klagen .

Wat biedt Amma?

Door voor de dekking Beroepsaansprakelijkheid van AMMA te kiezen kiest u voor de meest volledige dekking op de Belgische markt en voor haar veelvuldige voordelen:

Een dekking zonder bijpremie volgens het principe van «  schadeverwekkend feit ». Dit betekent dat zowel uzelf als uw erfgenamen verzekerd blijven zelfs na de beëindiging van uw contract (pensioen, overlijden, opzeg, enz…) en dit voor de volledige verjaringstermijn.

  • De uitsluitingen worden beperkt tot een strikt minimum.
  • Geen franchise bij schadegevallen.
  • Een inbegrepen ongevallenverzekering voor uw patiënten.
  • Uw activiteit verzekerd op alle sites en op uw privé praktijk.
  • Een rechtsbijstand.

Recent biedt Amma ook een verzekering voor aggressie jegens hulpverleners. Meer info hierover kan je vinden op de Amma - website. 

Aldus zullen de schades waarvan de oorzaak (het schadeverwekkende feit) zich situeert tijdens de looptijd van het het door u opgezegde contract automatisch gedekt zijn door AMMA

Bent u overtuigd ? In het overzicht van de ledenvoordelen in uw ledenprofiel kan je het antwoordformulier invullen. 
 

Het ledenaanbod

Dankzij een partnerschap tussen de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen en AMMA, marktleider in Medische Beroepsaansprakelijkheid, kan u genieten van een kwaliteitsvolle dekking aan interessante voorwaarden: 62,84  € (taks in) per jaar  rechtsbijstand inbegrepen  in plaats van 112,75 € (taks in) per jaar.  
 

Toegang tot dit ledenvoordeel?

Bent u overtuigd ? In het overzicht van de ledenvoordelen in je ledenprofiel kan je het antwoordformulier invullen. 


Naar mijn ledenprofiel

Nuttige documentatie