Verplicht behandeld, maar toch geen behandeling nodig : een empirische studie naar de predictieve validiteit van de Mind-schaal

Leo Paesen, Geert Vervaeke, Rob Stroobants, Hans Vertommen

| Tijdschrift Klinische Psychologie, 2015, 45(4), 264-277 |

SAMENVATTING
De bereidheid tot inzet van forensische patiënten blijft een belangrijk aandachtspunt,
voor onderzoekers en voor behandelaars. We ontwikkelden de Mind-schaal1 om een
klinisch patroon te meten dat een bedreiging vormt voor hun bereidheid tot inzet. In
de inleiding van deze bijdrage beschrijven we de therapeutische aanvangssituatie, de
theoretische kaders, de resultaten van de testconstructie alsook de gelijktijdige en
discriminante validiteit van de Mind-schaal. We rapporteren verder over een empirische
studie die het verband onderzocht tussen de Mind-score van vijftig ambulante
forensische patiënten en hun gedrag tijdens een psychologische behandeling, zoals
beoordeeld door therapeuten. De resultaten suggereren dat forensische patiënten met
een hogere Mind-score zich minder inzetten tijdens hun behandeling. In de discussie
doen we suggesties voor een therapeutische aanpak die de inzet van deze forensische
patiënten kan verhogen.