Samenwerken in de zorg voor ernstig depressieve patiënten: broodnodig, maar aartsmoeilijk?

Kris Van den Broeck

| Tijdschrift Klinische Psychologie, 2017, 47(3), 24-32 |

Met een geschatte lifetime prevalentie van 14,6% (Bromet et al., 2011) is depressie een van de
vaakst voorkomende psychiatrische stoornissen in onze contreien. Depressie heeft bovendien
een behoorlijke persoonlijke en maatschappelijke impact (World Health Organization,
2012). Uit verschillende cijfers blijkt daarenboven dat depressies vaak niet adequaat behandeld
worden...