Psychologenkring Kortrijk

De kring Kortrijk is officieel gestart op 17 januari 2017 in het vzw-statuut.  Het werkingsgebied van de kring omvat : Kortrijk, Kuurne, Harelbeke.

Doelstellingen

Vertegenwoordiging

1. Lokale representatieve netwerken

2. Versterken van de positie bij andere gezondheidszorgen

Netwerking

1. Loyale samenwerking tussen de psychologen onderling

2. Mogelijkheden verkennen tot samenwerking met andere partners

Deskundigheidsbevordering

1. Faciliteren lokale bijscholingen

2. Lokale intervisie en supervisie faciliteren

Signalisatie

1. Noden/knelpunten detecteren

2. Advies

Bestuur
Voorzitter: Mieke Duthoo
Penningmeester: Joline Callens
Secretaris:  Isolde Demeyere