Wat Psychologen Kunnen Doen 

1.    STEUN BIEDEN, MIDDELEN DELEN 


Personen die geweld in hun thuissituatie hebben meegemaakt zullen meer geneigd zijn om hulp te zoeken wanneer ze geloven dat ze daadwerkelijk de bescherming en ondersteuning zullen krijgen die noodzakelijk is om hun situatie te veranderen. Dit vormt een ware uitdaging in een mondiale crisis zoals COVID-19 omdat de sociale isolatie gedurende quarantaine het risico op geweld kan verhogen en bijkomende barrières kan opwerpen om toegang te krijgen tot ondersteunende diensten. 


    Handel om personen te identificeren die risico lopen. Bescherm mensen door vertrouwd te raken met lokale diensten. 

2.     START HET GESPREK OP IN JOUW GEMEENSCHAP 

De COVID-19 crisis, en gerelateerde stressoren, heeft bijgedragen tot een toename van verschillende types geweld in huishoudens en gemeenschappen. Veel mensen realiseren zich misschien niet dat zij of personen rond hen zich in een gewelddadige situatie bevinden of weten niet welke middelen er voor hen beschikbaar zijn aangezien geweld vaak genormaliseerd wordt en minder zichtbaar is tijdens de COVID-19 crisis. 


    Onderwijs gemeenschappen over de signalen van de verschillende types geweld en de manieren waarop er hulp geboden kan worden. 

3.    ER IS GEEN GEZONDHEID ZONDER GEESTELIJKE GEZONDHEID 

Personen die slachtoffer zijn van geweld, al dan niet geassocieerd met een crisis of ramp, kunnen hier een ernstige, langdurige impact ondervinden op hun geestelijke gezondheid, waaronder post – traumatische stress, depressie, angst en andere problemen waardoor men moeilijk terug tot ontwikkeling kan komen.  


    Pleit voor toegankelijke diensten die zich richten op zowel de onmiddellijke noden, maar ook de lange termijngevolgen.

4.    KIJK NAAR DE PERSOON, NIET NAAR HET STEREOTYPE 

Geweld moet steeds bekeken worden in de context van de individuele omstandigheden. Het trauma van geweld kan versterkt worden door eerdere ervaringen. 


    Leer hoe je omvattende zorg kan bieden doch steeds afgestemd op de unieke noden.