Psycho-educatie in therapie: informatie en empowerment

Evelien De Kempeneer

| Tijdschrift Klinische Psychologie, 2015, 45(4), 240-246 |

Inleiding
Mensen gaan met allerlei problemen naar een klinisch psycholoog om met een deskundige
te spreken. Tijdens psychotherapeutische sessies komt onder meer aan bod wat de klachten
zijn en hoe men ze kan begrijpen, wat de mogelijke oorzaken zijn van wat men ervaart en hoe
men hiermee verder aan de slag kan. De klinisch psycholoog luistert, maar geeft waar nodig
ook zelf informatie.