Opleidingstraject

Vanuit het competentieprofiel wordt een voorstel gedaan naar de opleidingsnoden.  Gezien de hoge prevalentie van traumagerelateerde stoornissen is het wenselijk dat iedere afgestudeerde klinisch psycholoog minimaal het niveau van de trauma-geïnformeerde psycholoog behaalt.  Het rapport maakt hier enkele aanbevelingen.  Tevens worden enkele suggesties gedaan naar de twee specialisatieniveaus van trauma-competente psycholoog en trauma-expert.

Bekijk het volledige rapport