Vooral Geen Vooroordelen: campagne tegen misvattingen over mensen met een chronische ziekte

07-02-24

Met de bedoeling om bewustzijn te creëren en vooroordelen over mensen met chronische aandoeningen uit de wereld te helpen, lanceert het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) vandaag de campagne "Vooral Geen Vooroordelen" en koppelt er een petitie aan. Het doel is de publieke perceptie veranderen en de vele vooroordelen aanpakken waartegen mensen met een chronische ziekte botsen.

Vlaams Patiëntenplatform vzw 5 februari 2024

Chronisch ziek? Vooral Geen Vooroordelen - Waarom deze campagne?

Else Tambuyzer (directeur Vlaams Patiëntenplatform): “Mensen met een chronische aandoening — en dat zijn 1 op de 5 Vlamingen – kampen met een voortdurende medische strijd. Alsof dat nog niet genoeg is, botsen ze ook vaak op onbegrip, vooroordelen, drempels en misverstanden die het resultaat zijn van de onwetendheid van anderen.”

Telkens weer moeten ze over veel (on)zichtbare drempels heen. Enkele voorbeelden.

  • Dat mensen die langdurig ziek zijn niet willen werken is een hardnekkig vooroordeel. Velen steken elke dag een tandje bij, net omdat ze zo graag wél willen werken.
  • Zit je in een rolstoel, dan praten mensen vaak over je heen in plaats van tegen je.
  • Ga je naar buiten en kom je onder de mensen, dan denken mensen dat je genezen bent. Want als je ziek bent kan of mag je toch niet op stap gaan? Zo lijkt het wel.

Meer begrip aub!

Met deze sensibiliseringscampagne willen we vooroordelen doorbreken en meer begrip vragen.

De campagne draait om solidariteit en steun en wordt gedragen door een radiospot. Verder vragen we via een campagne op Facebook, Instagram en LinkedIn om de petitie ‘Stop vooroordelen tegenover mensen met een chronische aandoening' te ondertekenen en te delen op hun socialemediakanalen, eventueel met een foto van henzelf met vier bekenden. 

De campagne wordt ondersteund door 125 patiëntenverenigingen (ledenverenigingen van het VPP). Zij nemen belangrijke taken op zich zoals informatie verspreiden en zorgen voor lotgenotencontact waarbij mensen met chronische ziekten (h)erkenning vinden. 

Ilse Van den Daele, voorzitter HSP Vlaanderen (vereniging voor hoogsensitieve personen), is één van de initiatiefnemers van de campagne: 

“Mensen bekijken anderen met (chronische) aandoeningen vaak als zwakker, alsof ze niet genoeg wilskracht hebben of ‘er is altijd wel iets’. Niettemin kan iedereen op elk moment een (chronische) aandoening krijgen, sneller dan je zou willen. Mensen met (chronische) aandoeningen horen evengoed bij de maatschappij. Laat ons proberen hen de plaats en het respect te geven die ze verdienen!”

 Ter info: indien jullie interesse hebben om een langer stuk te brengen kunnen we persoonlijke verhalen van getuigen aanleveren.

 

#vooralgeenvooroordelen #1op5 #chronischeziektes #vlaamspatiëntenplatform #patiëntenvereniging