10-05-22
Terugbetaling

De uitrol van de conventie komt in een nieuwe fase terecht. Als we de psychologenpraktijken in de eerstelijnszorg een rol willen laten spelen, dan is het nu het moment om in te tekenen in de conventie.

Tijdens het afgelopen begeleidingscomité werden de verschillende partners die het zomerakkoord over de nieuwe conventie onderhandeld hebben door de minister met de neus op de feiten geduwd. 9 maanden na de start van de conventie is nog geen 25 % van de conventie ingevuld. De speeltijd is voorbij: tegen de zomer moet 75 % van het contingent ingevuld worden door de netwerken, tegen oktober 90 %. 

De VVKP kan de minister alleen maar gelijk geven. De afgelopen 3 jaren ging er maar liefst 140 miljoen euro verloren die voor psychologische zorg was voorzien. De minister wil dit niet nog eens zien gebeuren. Tegelijkertijd is hij natuurlijk ook zelf mee verantwoordelijk dat de uitrol sinds september zo moeilijk is verlopen. De communicatie – fouten, de bureaucratie, de aansturingen en ondersteuning van de netwerken, zijn allemaal ellementen die nodeloos vertraagd hebben. Niettemin heeft de minister nu een opportuniteit gecreeërd en willen we alle collega’s oproepen om er dan ook gebruik van te maken.

Samen met de verschillende partners hebben we een ambitieus akkoord gesloten dat een heuse revolutie betekent voor onze gezondheidszorg. Zorg financieren vanuit een public health benadering volgens een populatiefinanciering, it’s never been done before. Om dit te laten slagen zijn er wel een aantal randvoorwaarden noodzakelijk: co – creatie met de lokale psychologen, brede inzet van psychologen zowel in hun praktijken als op vindplaaten, heldere communicatie, voldoende ondersteuning via coördinatie en vergoedingen voor de zelfstandige actoren om hen te laten participeren aan het beleid zijn maar enkele voorbeelden die de afgelopen maanden niet in alle netwerken even goed zijn kunnen gebeuren waardoor veel collega’s op dit moment nog de kat uit de boom kijken. De VVKP is dit consequent blijven aankaarten, erop toeziend dat gemaakte afspraken ook nagekomen worden.

We denken dat de conventie nu stilaan echter op kruissnelheid zal komen. Wij hebben de laatste maanden hard gewerkt om bovenstaande onder de aandacht te brengen. We zijn een stuk opgeschoven. De netwerken die niet aan co – creatie deden worden bijgestuurd, inhoudelijk zijn de partners het eens aan het raken hoe de conventie nu geïnterpreteerd moet worden (de bewuste FAQ zal weldra bijgestuurd worden), een communicatieplan met bijhorende infosessies wordt op touw gezet, de meeste netwerken hebben ondertussen hun lokale coördinatoren aangeworven en er is een kader afgesproken voor de vergoedingen voor zelfstandige collega’s die taken opnemen in de uitrol van de conventie. 

We begrijpen dat veel collega’s nog aarzelen (zie bv. de resultaten van onze bevraging). We denken echter dat het nu het goede moment is om in te stappen in de conventie. De autonomie is gegarandeerd, het is de klinisch psycholoog die samen met de patiënt beslist of deze in aanmerking komt voor terugbetaling, dit wordt aan het netwerk gemeld. De contingenten zullen nu snel ingevuld moeten worden. In die regio’s waar te weinig zelfstandige collega’s bereid worden gevonden, dreigt de toegang naar de psycholoog om de hoek verloren te gaan. We zouden dat een gemiste kans vinden voor de vele zelfstandig psychologen. 

Er zijn heel wat beperkingen waardoor een groot aantal collega’s nog niet kunnen meedoen (vb. het minimum van 8u). De conventie is zeker niet perfect. De VVKP ziet ze ook echt als een eerste stap van waaruit we stap voor stap kunnen bouwen naar een volledige financiering van alle psychologische diensten voor de bevolking. De toegepaste methodieken en principes zullen aan het eind van de conventie grondig geëvalueerd moeten worden en bijgestuurd worden. Ja, het is pionierswerk en dat betekent extra werk en te overwinnen obstakels. Maar tegelijk biedt het een unieke opportuniteit om de psychologenpraktijk in het hart van het netwerk geestelijke gezondheidszorg te plaatsen en het netwerk mee vorm te geven van binnen uit. Alle collega’s, zowel geconventioneerd als niet – geconventioneerd, zullen op de VVKP kunnen blijven rekenen opdat de conventie uitgerold en geëvalueerd zal worden zoals afgesproken.

In het kader van deze nieuwe fase organiseert de FOD daarom ook nieuwe infosessies mbt de conventie. Alle geviseerde psychologen hebben daarvoor een uitnodiging ontvangen. Op 12/05/22 en 13/05/22 zullen twee info-sessies georganiseerd over dit nieuwe aanbod:

Tegelijkertijd verwachten we dat er ook in veel netwerken samen met de kringen infosessies gehouden zullen worden zodat er op alle vragen en bezorgdheden ingegaan kan worden. Hou dus zeker ook de informatie vanuit je kring in de gaten. 

"We weten dat de conventie verre van perfect is en dat de uitrol allesbehalve vlot is verlopen tot nu toe, maar we zijn nu wel in een fase gekomen dat als we de psychologenpraktijken een rol willen laten spelen in de conventie, het nu het moment is om dat te doen."

Koen Lowet
File is locked for logged out users

Financiering psychologische zorg via netwerken en eerstelijnszones

04-11-22
Koen Lowet

Dit dossier bundelt alle informatie over de nieuwe RIZIV-conventie betreffende de financiering van psychologische zorg via netwerken en lokale samenwerkingsverbanden.